Image alt text (optional)

MEIE PÜHENDUMINE JÄTKUSUUTLIKKUSELE

Pikaajaline edu, mis põhineb keskkonna, inimeste tervise ja ühiskonna austamisel.

Meil on ühine eesmärk: tegutseda säästvamalt. Me tahame luua maailma, mida ehitussektori mõju vähem koormab, tagades samas selle pikaajalise edu. Kuidas saame aidata kaasa muutustele tööstusharus?

Oleme pühendunud teaduspõhiste eesmärkide (SBTi) algatusele, et vähendada oma süsinikujalajälge. Samuti tegutseme äristrateegiatega, mis väärtustavad lisaks majanduslikele teguritele ka inimeste ja ühiskonna tervist."

Terviklik strateegia: kolm võrdselt olulist sammast

Keskkond

Me saame vähendada oma keskkonnamõju. Oleme võtnud endale kohustuse täita oma osa, et piirata globaalset temperatuuri tõusu 1,5 °C-ni kooskõlas Pariisi kokkuleppega.

Inimesed

Ohutum ja tervislikum tööstusharu toob kõigile kasu. Me hoolime oma töötajate heaolust ja aitame teil leida lahendusi, mis seavad teie hoonetes ja ehitusplatsidel tervise ja ohutuse esikohale.

Ühiskond

Pühendudes parema ühiskonna loomisele ja ehitustööstuses rangete eetikastandardite järgimisele, saame teha positiivseid muudatusi oma elu-, töökohas ja ka kaugemal.

Image alt text (optional)

KESKKONNA HEAKS

Ehituslahendused, mis aitavad vähendada teie süsinikujalajälge

Meie eesmärk on olla ringluse ja madala süsinikujalajälje lahenduste valdkonnas juhtpositsioonil, et kiirendada teie jätkusuutlikkuse algatusi ja aidata kaasa muutustele ressursimahukas ehitustööstuses. Seepärast oleme teaduspõhiste eesmärkide algatuse (SBTi) kaudu kindlalt pühendunud teaduspõhiste eesmärkide kogumisele.

Koostame tegevuskava, et vähendada 2033. aastaks märkimisväärselt süsinikdioksiidi heitkoguseid kogu meie väärtusahelas (lühiajaline eesmärk) ja saavutada neto null 2050. aastaks  (pikaajaline eesmärk).

Meie ringluse lähenemisviis

Vähendamine

Meie tööriistapargi haldamise mudel aitab  hoida kontrolli meie toodete elutsükli üle. Me vähendame raiskamist, optimeerides teie tööriistaparki ja tagades, et teil ei ole kunagi rohkem seadmeid kui tegelikult vaja.

Taaskasutamine

Kui tagastate meie tööriistad, annetame need kas humanitaar- või hariduslikel eesmärkidel mitteintensiivseks kasutamiseks või selle asemel, et kasutada uusi, töötleme ja kasutame varuosi uuesti remondiks

Ringlussevõtt

Tööriistad, mida ei saa taaskasutada, võetakse ringlusse meie auditeeritud partnerite ülemaailmse võrgustiku poolt. Me püüame üldiselt rohkem ringlusse võtta, sealhulgas oma tootmisprotsesside käigus, et vältida jäätmete ladestamist prügilatesse.

Image alt text (optional)

MEIE INIMESTE HEAKS

Seame esikohale kõikide tervise ja ohutuse

Me oleme pühendunud töötajate tervise ja ohutuse tagamisele. Soovime aidata teil sama teha.

Me mitte ei paku ainult tooteid ja teenuseid, mis keskenduvad ehitusplatsi ja hoonete ohutusele, vaid aitame ka parandada ohutusstandardeid, tehes koostööd teadus- ja tunnustusasutustega. Me väldime võimaluse korral potentsiaalselt ohtlike ainete kasutamist jätkusuutlikkust ohverdamata ning meie tööriistadega seotud uuendused aitavad kaitsta meie meeskondi kurnatuse ja vigastuste eest.

Image alt text (optional)

ÜHISKONNA HEAKS

Jätkusuutlike lahenduste leidmine väljaspool äritegevust

Me mõistame, et seal, kus me elame ja töötame, on ühiskonnas probleeme. Seepärast kaasame oma töötajaid panustama, mis viiks kaugemale äritegevusest.

Hilti Sihtasutus on pühendunud arengumaades ja arenevatel turgudel sellele, et tagada inimese iseseisvat enda juhitud elu. Eesmärgiks on avaldada ulatuslikku sotsiaalset mõju. Töötades Hiltiga, aitate kaasa parema maailma loomisele: Me anname 2% oma kasumist sihtasutusele.

Säästvad ehituslahendused

Vähendage keskkonnamõju, kasvatades samal ajal oma ehitusettevõtet

Me tahame tagada pikaajalise edu endale ja teile, meie klientidele, töötades koos energiatõhusate lahenduste kallal, mis aitavad meil oma ettevõtteid jätkusuutlikult kasvatada. Nende lahenduste hulka kuuluvad:

  • keskkonnasõbralikud ehitustooted, mis on väliselt sertifitseeritud, et vastata keskkonnaja tervishoiunõuetele
  • meie tööriistapargi kasutamise mudel, mis aitab tagada, et teil on ainult vajalikud tööriistad
  • vähendades ressursitarbimist meie kõrgetele kvaliteedistandarditele vastavate tööriistade või tööriistade osade taaskasutamine või võimaluse korral ringlussevõtt.

Jaga