OBJEKTIL TESTIMINE

Hilti paigaldusjärgsete ankrute ja sarruste objektil testimine

Испытание анкеров

Kui te ei tea alusmaterjali koormustaluvust, peate teostama sarruste ja ankrute objektil testimise. See on nii, kui alusmaterjali ei ole käsitletud ETA suunistes või Hilti tehnilistes andmetes – näiteks alusmaterjaliks on vana või kahjustatud betoon või kivi.

Objektil testimine käigus arvutatakse välja alusmaterjali struktuurne vastupidavus ja määratakse, milline ankrusüsteem on teie projektis kasutamiseks õige.

Objektil testimine võib endast kujutada purustavat väljatõmbetesti või mittepurustavat koormustaluvuse tõendamise testi.

KUI TEOSTATE OBJEKTIL TESTIMIST

Te saate kasutada objektil testimist projekteerimisetapis ja pärast kinnitussüsteemi paigaldust.

Objektil testimine projekteerimisetapis

Projekteerimietapis – määratakse alusmaterjali vastupidavus ja kasutamiseks sobiv kinnitussüsteem.

 

Objektil testimine pärast paigaldamist

Pärast ankrusüsteemide paigaldamist – määratakse kvaliteet ja ohutus. Seda võivad nõuda hoone omanikud, et tagada vastavus kohalike eeskirjadega.

MIDA OBJEKTIL TESTIMINE MULLE ANNAB

Me väljastame teile üksikasjaliku kirjaliku testiaruande ja hindamisaruande, mis sisaldab testimisel saadud tehnilisi andmeid.

Muu objektil testimisest saadav kasu:

  • Saate kindluse, et struktuuri koormustaluvus ja kvaliteet on nõuetekohane.
  • Saate määrata tundmatu alusmaterjali või alusmaterjalide, mis ei sisaldu algse heakskiidu dokumendis ja on erinevad, vastupidavusandmed.
  • Saate paigaldusjärgselt kontrollida armatuuri ja kinnitusüsteemide kvaliteeti ning ohutust, testides ainult osa struktuurist.

KES VIIB MEIE HILTI OBJEKTIL TESTIMIST LÄBI

Hiltis viib meie kohapealset testimist läbi vastava väljaõppe saanud Hilti meeskond.

Me teeme teiega objektil koostööd ning kasutame täpseid ja regulaarselt kalibreeritavaid testimisseadmeid, et tagada usaldusväärsed tulemused.

Me kohandame objektil tehtavaid teste vastavalt teie vajadustele.

OBJEKTIL TESTIMISE ÜLEVAADE

  • Rakendus: ankrute ja sarruste objektil testimine.
  • Kes teostab: eriväljaõppega ja sertifitseeritud Hilti meeskonnad.
  • Mida me teeme: testime objektil sarruse- ja kinnitussüsteeme ning väljastame kirjaliku testiaruande ja hindamisaruande.
  • Kelle jaoks see vajalik on: struktuuriinsenerid, projekteerijad, objektijuhid, ehitusinspektorid.

TULETÕKETE KOOLITUSED

Lisateave

ANKRUTE KOOLITUSED

Lisateave

Jaga