MEIST

Hilti töötab kvaliteedi, uuenduste ja vahetute kliendisuhete nimel, nii et meil on iga päev umbes 250 000 individuaalset kontakti klientidega. Liechtensteinis Schaani vallas asuval ettevõttel on maailmas 30 000 töötajat, kes annavad oma panuse, et muuta ehitustöö lihtsamaks, kiiremaks ja ohutumaks, inspireerides ühtlasi iga päev kliente oma tipptehnoloogiliste toodete, süsteemide, tarkvara ja teenustega.

ETTEVÕTTE STRATEEGIA

Meie strateegiline eesmärk on luua jätkusuutlikku väärtust turuliidriks olemise ja eristumise teel. Samuti on ettevõte teinud oma plaane rahalise ettenägelikkusega juba 1941. aastast, kui vennad Eugen ja Martin Hilti selle asutasid. Kõik ettevõtte aktsiad kuuluvad Martini Hilti perekonna fondile, mis tagab ettevõtte pikaajalise püsimajäämise. Hilti ehitab kestlike ja uuenduslike lahenduste abil paremat tulevikku.

MEIE VÄÄRTUSED

Ettevõte toetab võrdselt ühiskonda ja keskkonda, et töötada aktiivselt parema tuleviku nimel nii meie peamise ärivaldkonna piires kui ka sellest väljaspool. Heategevuslikule Hilti sihtasutusele lisaks väljenduvad ettevõtte väärtused – ausus, julgus, meeskonnatöö ja pühendumus – iga päev suhetes meeskonnaliikmete, partnerite ja klientidega.

ÄRIMUDEL

Vahetu suhe kliendiga

Me usume lähedastesse ja usaldusel põhinevatesse kliendisuhetesse. Me kasutame otsemüügimudelit, otse meie klientidega töötab maailmas ligi 15 000 Hilti meeskonnaliiget. Meie müügiesindajad ja insenerid käivad ehitusplatsidel, et aidata klientidel leida lahendusi alates õige naela valimisest ja lõpetades suure metroosüsteemi sarruse konstrueerimisega. Me teeme klientidega tihedat koostööd veebis, telefoni teel ja ehitusplatsidel. Hilti keskuste kett võimaldab ehitustööstuse ettevõtjatel osta Hilti tooteid otse meie endi poodidest.

Me töötame välja ja toodame tooteid ise.

Meie Hiltis teame, et ehitustöö on ohtlik ja täis katsumusi. Sellepärast teeme pidevalt tööd, et leida lahendusi, mis teevad ehitusplatsil töötamise kiiremaks, lihtsamaks ja ohutumaks. Meil on uurimis- ja disainilaborid, kus töötavad majasisesed asjatundlikud teadlased ja insenerid. Oleme löönud käed maailma parimate tehnikaülikoolidega, et teha koos teadustööd ja nihutada oma piire veelgi kaugemale. Hilti toodab oma tooteid ise ja meil on tehased Euroopas, Mehhikos, USAs, Indias ja Hiinas. Me teeme koostööd ka väliste eritarnijatega, tagades sealjuures, et kõik, mis me teeme, vastab samadele rangetele kvaliteedistandarditele nii ettevõtte sees kui ka väljaspool ettevõtet.

Me eristume teistest oma töötajate poolest

Hilti ongi meie inimesed. Meie meeskonnaliikmed juhivad meie igapäevatööd ja teevad igapäevaseid otsuseid. Me teeme oma tööd südamega ja paljud meist on töötanud Hiltis juba 10, 15 või 20 aastat. Me juhindume suuresti neljast Hilti väärtusest – ausus, julgus, meeskonnatöö ja pühendumus –, mis avalduvad iga päev iga meeskonnaliikme töös kõikides meie asukohtades.

TEADUSTÖÖ HILTIS

Paljud toodete täiendamise ideed töötatakse välja otse ehitusplatsidel klientidega suheldes. Kui ehitusplatsil on mõni probleem, millele Hiltil pole lahendust, töötatakse see välja. Sellepärast investeerib ettevõte igal aastal umbes 6% müügitulust teadus- ja arendustöösse.

Teadusuuringute ja tehnoloogia vallas on meil võimalus töötada uusima tehnoloogiaga otsekui inkubaatoris ja kasutada seda toodete arendamisel, mis on puhas lõbu.

Andreas Bong
Ettevõtte teadusuuringute ja tehnoloogiaosakonna juht

Please enter alternative text here (optional)

Jaga