SOTSIAALNE VASTUTUS

Parema tuleviku ehitamine

Hilti social responsibility

Hilti usub, et ettevõtlus ja sotsiaalne vastutus on lahutamatud.

See veendumus on püsinud kindlana kogu meie ettevõtte ajaloo kestel, innustatuna ettevõtte asutaja Martin Hilti ja tema perekonna isiklikust pühendumisest.

Toetame ühiskonna üldist heaolu edendavaid ettevõtmisi kõikjal meie tegevuskohtades üle 120 riigis.

Tahame aidata luua paremat tulevikku, saavutada tegelikke tulemusi ja elukvaliteedi paranemist.

MEIE ANNETUSED JA SPONSORLUS

Toetame mittetulundusorganisatsioone ja -projekte, mis aitavad parendada sotsiaalset ja kultuurilist kooseksisteerimist.

Keskendume haridusele ja teadusele, kultuurile ja kunstile ning sotsiaalküsimustele.

Image alt text (optional)

MEIE TÖÖTAJATE VASTUTUS

Hilti töötajad osalevad paljudes kohalikes vabatahtlikes projektides, näiteks ehitiste renoveerimisel ning aedade ja parkide rajamisel. Kõik see aitab meil ümbritsevat maailma paremaks muuta.

Kuid see ei ole veel kõik. Hädaolukorra või katastroofi, näiteks taifuuni korral annetavad meie töötajad sularaha ja vajalikke asju või lähevad abistamiseks kohale.

Sellist panustamist korraldavad meie kohalikud Hilti esindused tihedas koostöös heategevusfondiga Hilti Foundation.

Heategevusfond HILTI FOUNDATION

Heategevusfond Hilti Foundation loodi 1996. aastal Martin Hilti Family Trusti poolt.

Fondi missioon on elanikkonna vähem kindlustatud kihtide elukvaliteedi parendamine, pakkudes neile võimalusi eluraskuste lahendamiseks.

Hilti Foundation toetab organisatsioone, mis panustavad oluliselt sotsiaalsete probleemide lahendamisse, pakkudes neile rahalist abi ja õppevõimalusi.

Fond keskendub kuuele valdkonnale:

  • Jõukohane eluase
  • Kohalike ühiskondlike struktuuride arendamine
  • Kultuur, teadus ja haridus
  • Abi hädaolukordades
  • Professionaalne ettevalmistus ja väljaõpe
  • Sotsiaalne ettevõtlus

Lisateave

 

Jaga