Four construction professionals sitting at a table discussing E2E end-to-end workflows using BIM

LÄBIV EHITUSTÖÖVOOG

Kas seostate BIMi endiselt vaid projekteerimismeeskonna tööga? Mõelge hoolega järele!

Kõrgtehnoloogilised ehitusmeetodid pole vaid mööduv nähtus: need aitavad hallata nappide ressursside kasutust. Tänu BIM-projekteerimisteenustele ja digitaalsetele ehitustööriistadele saavad kõik projekteerimise, ehitamise või rajatiste haldamisega seotud isikud minna üle äärmiselt tõhusale läbivale töövoole. Lugege lähemalt selle kohta, kuidas Hilti BIM-teenuste kasutamine ehituselementide, näiteks tehnosüsteemikandurite, ankrute ja tuletõrjevahendite puhul võib aidata suurendada tootlikkust tänu läbivatele töövoogudele enne ehitust, ehituse ajal ja pärast ehitamise lõppu.

LÄBIVA TÖÖVOO EELISED

Projekteerimisetapp

 • Väärtuslahendused
 • Vastuolude kontroll
 • Mitut valdkonda ühendavad lahendused
 • Optimeeritud tuletõkkesüsteemi valik

Ehitusetapp

 • Elementide tootmine
 • Läbipaistev logistika
 • BIM-to-field: tõhus paigutus kasutuskohas
 • Digitaalne dokumentatsioon/valideerimine
 • Tuletõkkedokumentide tarkvara

Hoone käitamine

 • Töövalmidus
 • Hooldusjuhid
 • Field-to-BIM: teostusdokumentatsioon
 • Tööde optimeerimine
50 %

max
materjalikulude sääst

50 %

max
säästetud ehitusaeg

0 x

kohapealsed insenertehnilised otsused
tänu eelplaanimisele

4-6 NÄDALAT

potentsiaalne
tööjõudu säästev

PROJEKTEERIMISETAPP

PROJEKTI OPTIMEERIMINE BIM-I JA LÄBIVA KAVANDAMISEGA

Mechanical, electrical and plumbing systems installed in the same strut trapeze structure, thanks to BIM tech integration in construction

Tehnosüsteemikandurid, tuletõkkelahendused väiksema materjalikulu ja kiirema paigaldamise jaoks

BIMiga kavandatakse kõik MEP-paigaldused tsentraalselt enne ehitustegevuse algust, et mitmeotstarbelised kandurid oleksid päriselt kättesaadavad. Teil on võimalik hoida kokku materjale, vältida kohapeal improviseerimist ja lühendada ehitusaega.

Architect, engineer or project manager using BIM (building information modeling) due to tech integration in construction

Väärtuslahendused – ohutumate ja tõhusamate hoonete jaoks

Te ütlete meile, mida teil projektiks vaja on ja meie kanname hoolt projekteerimise eest. Kui standardimine, paindlikkus või modulaarsus on teie prioriteedid, esitame teile optimeeritud ettepaneku: tuletõkete puhul võib see aidata vähendada vajalike insenertehniliste hinnangute arvu ja anda teile parema ülevaate olemasolevatest hinnangutest. 

BIM used to avoid clashes between pipes and cables on construction sites

Tehnosüsteemikandurite ja tuletõkete vastuolude kontroll, et ennetada kohapeal improviseeritud lahenduste kasutamist

Näete võimalikke vastuolusid juba enne tööde algust, et vältida vajadust erakorraliste lahenduste järele. BIMi „mida näed, seda saad“ tüüpi 3D-visualiseerimine tehnosüsteemikandurite ja tuletõrjesüsteemide kohta hõlbustab projekti optimeerimist ammu enne ehitustööde algust.

Construction worker using BIM-compatible layout tool to locate building elements on a jobsite

Field-to-BIM-mudeliloome – usaldusväärse dokumentatsiooni jaoks

Olemasolev teave võib olla lünklik, eriti kui töötate vanemate hoonetega. Saate importida seinte, plaatide, armatuuride ja mõnede MEP-elementide mõõtmeid Field-to-BIM-skannimisseadmetest otse oma BIM-mudelisse.

EHITUSETAPP

KUIDAS AITAB BIM EHITUSKAVAST KINNI PIDADA

Offsite pre-assembly and prefabrication services are much simpler when working with BIM

Elementide tootmine: komplekteerimine, lõikamine ja eelnev monteerimine – säästke aega ja tööjõudu

Üksikasjalik BIM-mudel avab võimalused elementide koostamiseks. Eksportige tööjoonised vaid mõne klõpsuga ja kõrvaldage vajadus komplekteerimine, lõikamine ja eelnev monteerimine käsitsi ette valmistada. Kohapealsest monteerimisest võib loobuda – vähendage jäätmete teket, ajakadu ja vigade esinemisvõimalust.

Construction site logistics simplified by BIM and E2E workflows

Täiustatud logistika – olge aja ja asukohaga alati kursis

Läbivale digitaalsele töövoole lülitumine muudab täpsemaks projekteerimise, tootmise ja ehitusplatsi jälgimise. See annab suurema kindlustunde, et õiged materjalid tarnitakse õigel ajal õigele ehitusplatsile. 

Two workers onsite using a Total Station layout tool and BIM-ready tablet to position MEP supports

BIM-to-Field – kiire ehitusplatsi paigutus

Tegelikkuses tähendab BIM-to-Field tehnosüsteemikandurite, ankrute ja betoneeritud komponentide, nt ankurdusprofiilide või tuletõkkehülsside puurimiskohtade suunatud positsioonimist. Täiustatud paigutustööriistad suudavad teie BIM-faile otse lugeda ja kasutavad sisseehitatud laserit, et mudelil olevad punktid tegelikkuses üles leida. Sisseehitatud lahendused suudavad tootlikkust märkimisväärselt suurendada, sest säästavad tööjõudu, pakuvad paigaldusjärgset paindlikkust ja vähendavad tööetappide arvu.

Jobsite Manager keeping track of operations using a mix of digital and physical information

Valideerimine – tõestage hetkega, et ehitus vastab spetsifikatsioonile

Läbivas protsessis on BIM ainus tõeallikas. Kontrollimisprotsesside integreerimine on lihtsam. BIM näitab, mida kuhu paigaldada, ning tõendusmaterjali saab mudeliga siduda, et hõlbustada dokumentatsiooni koostamist. Tööriistad (nagu kohanduva pöördemomendi mooduliga löökkruvikeerajad) või tarkvara (nagu Firestop Documentation Manager) salvestavad kontrollimisteabe automaatselt paigaldamise käigus.

KASUTAMISE ETAPP

BIM-I HOONEJUHTIMISE EELISED

BIM used on a mobile device for paperless as-built documentation of a building

Field-to-BIM – täpse ja tervikliku teostusdokumentatsiooni jaoks

Kui hoone on valmis ja kasutuses, saab BIM-mudeli ajakohastamiseks kasutada laserskannimisseadmeid ja täiustatud paigutustööriistu. Need tööriistad pakuvad tõhusamat viisi teisenduste või muudatuste dokumenteerimiseks ja nende ülekandmiseks BIM-mudelisse.

Firestop Intumescent sealant documented using BIM-compatible software integrating technology in construction work and facility management

Kontrollimine ja töövalmidus

Igaüks, kes on kunagi pidanud vastutama selle eest, et hoone ohutussüsteemid läbiksid ülevaatused, on kursis sellega seotud paberimajandusega. Tänu laserskannimisseadmetele ja BIM-põhisele üleandmisdokumentatsioonile võite olla kindel, et teostusdokumentatsioon on kasutatav kogu hoone olelusringi jooksul.

BIM virtual simulation - called digital twin - using augmented reality as a high-tech construction method which also benefits facility managers

Loodud viperusteta kasutuseks

Valides Hilti oma partneriks juba projekti alguses, saate kasutusnõuded projekteerimislahendusse kaasata. Saadud ettepanekute eesmärk on optimeerida hoone kogu olelusringi, eelkõige inimkasutuseks mõeldud hoonete tõhusat haldamist. 

HILTI BIM-PROJEKTEERIMISTEENUSED

BIM on suurepärane tööriist materjalikulude vähendamiseks, paigaldustöö kiirendamiseks ja kohapeal improviseerimise vältimiseks. See kõik on saavutatav üksnes juhul, kui asute juba projekteerimise alguses Hiltiga koostöö tegema. Hilti BIM-projekteerimisteenused aitavad üldjuhul ennetada jäätmete teket ja vajadust ehitusplatsil probleeme lahendada. Vaatame näiteks MEP-kavandamist. Ilma BIMita toimub tugikonstruktsioonide – lugematute tugipostide, rippkandurprofiilide, juhtmete – kavandamine kohapeal ja iga eriala tegeleb sellega oma tööde raames eraldi. BIMi abil saate ühe hooga minna üle kõigi tööde läbivale kavandamisele, mis võimaldab tugikonstruktsioonide jagamist. 

Tootlikkust aitavad suurendada neli põhiteenust:

Hilti engineers discussing a MEP project as the first step in an end-to-end BIM workflow

1. Raamistik

Pange paika selge lähtepunkt ja jagage projekt kontseptuaalseteks (samas optimeeritud) lahendusteks.

Väljundid 

 • Projekti jagamine eraldi rakendusaladeks
 • Tehnosüsteemikandurite optimeeritud projekteerimiskavand
 • Hilti pakkumus projekteerimisteenuste jaoks
 • BIMi raamistiku teenusekirjeldus
 • Kaks Hilti inseneri BIMi projekti kallal töötamas
Two Hilti engineers collaborating on BIM design

2. Projekteerimine

Arendage need kontseptsioonid insenertehnilistes aruannetes määratud projekteerimisettepanekuteks.

Väljundid 

 • Projekteeritud tehnosüsteemikandurid (tavalised), mida on optimeeritud sageli korduvate ja/või keeruliste juhtumiste tarbeks
 • Insenertehnilised aruanded
 • Erandeid puudutavad aruanded
 • BIM-projekteerimise põhiteenuse kirjeldus BIM-projekteerimise eriteenuse kirjeldus
 • Hilti insener BIMis tehnosüsteemikandureid modelleerimas
A Hilti engineer modelling MEP supports in BIM

3. BIM-modelleerimine

Lisage projekteeritud tehnosüsteemikandurid otse oma BIM-mudelisse ja teatage kõigist probleemidest, millega võib kaasneda ümberprojekteerimise vajadus.

Väljundid

 • BIM-mudelile lisatud tehnosüsteemikandurid
 • Erandite aruanne (probleemid)
 • BIM-modelleerimisteenuse kirjeldus
 • Hilti insener ehitusplatsil koos kliendiga, esiplaanil on näha tööjoonised
Hilti engineer onsite with a customer with shop drawings in the foreground

4. Joonised ja materjalide loetelu

Projekteerimise sujuvamaks ülekandmiseks kontorist ehitusplatsile.

Väljundid 

 • Tööjoonised
 • Üldvaatejoonised
 • BIM-2-väliandmed
 • Materjalide loetelu
 • Soovitused lõikamiseks, komplekteerimiseks ja eelneva monteerimise teenusteks

 

BIM-EHITUSSEADMED SÄÄSTAVAD AEGA JA TÖÖJÕUDU

Hilti firestop cast-in sleeves for cables and pipes being placed on concrete slabs after laying them out in BIM

Betoneeritud tuletõkkehülsid

Mõelge betoneeritud seadmetest kui raketisse paigaldatud hülssidest ja passiivsest tuletõkkest kaablite/torude läbiviikudele. Selle saate BIM-mudelitesse lisada. Vähendab märgatavalt vajadust tööjõu järele, sest kaob vajadus tuletõkkevahtude ja kaetud plaatide järele. 

Layout tool (robotic total station with BIM capability) used for locating building elements on construction sites

Täiustatud paigutustööriistad

Hilti uusimad ehitusplatsi paigutustööriistad suudavad lugeda teie BIM-faile otse – ei ole vaja käsitsi punkte valida. Digitaalsete töövahendite kasutuselevõtuga muutub ehitusplatside paigutuse väljatöötamine üldjuhul märksa kiiremaks ja kogu töö võib jätta ühe inimese kanda.

High-tech power tool for automatically installing bolts with exactly the right torque for approvals

Kohanduva pöördemomendi süsteem

Kõrgtehnoloogiline elektritööriist poltide automaatseks paigaldamiseks tüübikinnitustele vastava pöördemomendiga

KAASAKE HILTI

Valige meid oma partneriks ja avastage läbiva digiteerimise eelised oma äritegevuse jaoks

Isegi kui olete kogenud BIMi kasutaja, saame teile näidata uusi viise, kuidas avardada BIMi pakutavaid eeliseid väljapoole projekteerimismeeskonda. Tänu kõrgtehnoloogilistele ehitusseadmetele võite säästa tööjõudu, aega, haldustööd ja vähendada vigade võimalust.

Kasutades uusi tehnoloogilisi lahendusi ja protsesse, integreerime teie töökorralduse ühtseks läbivaks struktuuriks.

Jaga