ISIKUANDMETE PUUTUMATUST KÄSITLEV TEADE

Hilti teenused, veebilehed ja äppid

Hiltil on suurepärane maine kvaliteetsete toodete ja hea klienditeeninduse pakkumise valas, kuid ettevõte võtab tõsiselt ka klientide isikuandmete puutumatuse tagamist veebimaailmas.

Olenemata sellest, kas olete pikaajaline või värske klient, teie privaatsus on Hilti jaoks väga tähtis. Palun lugege käesolev teade hoolikalt läbi ning pöörduge meie poole, kui teil peaks küsimusi tekkima.

Kui teil on privaatsusalane mure, kaebus või küsimus meie elektrooniliste või digitaalsete teenuste kohta, võtke meie veebivormi kaudu ühendust Hilti andmekaitseametnikuga.  Rebecca Thery - eposti aadress: hq-dpo@hilti.com; telefon: 08 44 84 84 85.

Samuti saate oma andmeid juhtida ja hallata privaatsuse juhtpaneeli kaudu.

Käesolev isikuandmete puutumatust käsitlev teade kirjeldab, kuidas me teie isikuandmeid kogume, töötleme ja kasutame, kui külastate ja/või registreerute kasutama meie teenuseid, veebisaite ja rakendusi, ning asjakohaseid valikuid, mida pakume, sealhulgas informatsioon teabe saamise ja uuendamise kohta.

Kui pole teisiti täpsustatud, on Hilti AG andmetöötleja, kes töötleb isikuandmeid, mida me kogume käesoleva isikuandmete puutumatust käsitleva teatega hõlmatud teenuste, veebisaitide ja rakenduste kaudu.

Meie peakontori aadress on

Hilti AG

Feldkircherstrasse 100,

9494 Schaan

Liechtenstein

Datenschutzstelle des Fürstentums Liechtenstein (andmekaitseamet) on meie juhtiv andmekaitse järelevalveasutus Euroopa Liidus, Euroopa Majanduspiirkonnas ja Šveitsis. Datenschutzstelle des Fürstentums Liechtensteini andmekaitseametnikuga on võimalik kontakteeruda järgmisel aadressil:

Datenschutzstelle des Fürstentums Liechtenstein

Andmekaitseasutuse juht: Dr. Marie-Louise Gächter-Alge

Städtle 38

9490 Vaduz

Telefon: + 423 236 60 90

info.dss@llv.li

Samuti on teil õigus esitada kaebus oma kohaliku järelevalveasutuse kaudu: Pädeva asutuse leiate EL-i ametlikult veebilehelt

Käesolevas isikuandmete puutumatust käsitlevas teates kasutatud terminitel on järgmised tähendused: 

Käesolevas isikuandmete puutumatust käsitlevas teates kasutatud terminid „meie“, „me“ jne viitavad eespool nimetatud vastutavatele osapooltele (edaspidi ka „Hilti“).

Terminid nagu „teie“, „te“ jne viitavad teile kui füüsilisele isikule.

Käesolevas isikuandmete puutumatust käsitlevas teates kasutatav mõiste „isikuandmed“ tähendab mis tahes teavet, mis  on seotud tuvastatud või tuvastatava füüsilise isikuga („andmesubjekt“), olenemata sellest, kas see teave oli teie sisestatud, teil kogutud või muul viisil saadud. Tuvastatav füüsiline isik on see, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada viitega sellisele tunnusele nagu nimi, firma, Hilti identifitseerimisnumber või muud tehnilised võrguidentifikaatorid.

Sisukord

 1. Kes vastutab teie isikuandmete nõuetekohase käitlemise eest?
 2. Millal rakendatakse käesolevat isikuandmete puutumatust käsitlevat teadet?
 3. Milliseid isikuandmeid me kogume, töötleme ja kasutame?
 4. Miks ja kellega me isikuandmeid jagame?
 5. Kas isikuandmeid edastatakse välismaale?
 6. Miks ja kui kaua me isikuandmeid säilitame?
 7. Millised privaatsusega seotud valikud teil on?
 8. Mida me veel teeme, et teie isikuandmeid kaitsta?
 9. Küpsiste ja muude sarnaste tehnoloogiate kasutamine
 10. Lingid teistele veebilehtedele
 11. Vastavus ja koostöö reguleerivate asutustega
 12. Kuidas edastatakse käesoleva isikuandmete puutumatust käsitleva teate muutusi?
 13. Võtke meiega ühendust

1. Kes vastutab teie isikuandmete nõuetekohase käitlemise eest?

Enamikul juhtudel on isikuandmete kogumise, töötlemise ja kasutamise eest vastutav osapool Hilti AG, kui teenuste, veebisaitide ja rakenduste pakkuja; sõltuvalt tellitud teenusest, on osaliselt vastutav ka üks või mitu Hilti AG tütarettevõtet.

2. Millal rakendatakse käesolevat isikuandmete puutumatust käsitlevat teadet?

Käesolev teade kehtib kõikide Hilti teenuste, veebisaitide ja rakenduste kohta, mis on seostatud selle dokumendiga.

Käesolevat isikuandmete puutumatust käsitlevat teadet ei kohaldata teiste ettevõtete või üksikisikute pakutavate teenuste suhtes, sealhulgas tooted või veebisaidid, mida võidakse teile otsingutulemustes kuvada, veebisaidid, mis võivad sisaldada Hilti teenuseid, või muud meie teenustega seotud saidid.

Meie isikuandmete puutumatust käsitlev teade ei hõlma teabetavasid teistes ettevõtetes ja organisatsioonides, mis reklaamivad meie teenuseid ja mis võivad asjakohaste reklaamide esitamiseks ja pakkumiseks kasutada küpsiseid, pikslitähiseid ja teisi tehnoloogiaid.

3. Milliseid isikuandmeid me kogume, töötleme ja kasutame?

Teenuste, veebisaitide ja rakendustega seoses kogutavate, töödeldavate ja kasutatavate isikuandmete hulka ei kuulu mitte ainult teave, mida me kogume aktiivselt, kui te meiega suhtlete, vaid ka teave, mille olete meile esitanud klienditeeninduse kaudu, Hilti kauplustes ja meie müügi meeskonnaga suheldes.

Andmesubjekt

Logiteave ja kohalik salvestusruum

Seadme informatsioon

Asukohateave ja unikaalsed rakendusnumbrid

Meie veebiteenuste, veebisaitide ja rakenduste KASUTAJA

- kasutaja eelistused (nt eelistatud keeleseaded);

- automaatsed logifailid tõrkeotsingute ja turvalisuse huvides (nt häkkerite rünnakute tõrjumiseks)

- logi seisakute aruannete kohta, ja erandjuhtudel, näiteks rikete, vigade või turvaintsidentide korral, võime meie või meie volitatud teenusepakkujad teostada logide käsitsi analüüsi

- päringu kuupäev ja kellaaeg

- soovitud faili jaoks edastatud andmete nimi, URL ja kogus

- aruanne, mis näitab, et otsing oli edukas või selle ebaõnnestumise põhjust

- taotleva arvuti operatsioonisüsteemi tüüp ja versioon (kui see edastatakse)

- ekraani eraldusvõime ja värvisügavus (kui see edastatakse)

- kasutatava brauseri tüüp ja versioon (kui see edastatakse)

- kasutatava brauseri keeleseadistus ja installitud pluginad (kui need edastatakse)

- küpsised, mis tuvastavad teie brauseri

 

- IP-aadress, operatsioonisüsteem, brauseri tüüp, brauseri versioon, brauseri konfiguratsioon

- internetiteenuse pakkuja nimi ja muu arvuti- ja ühendusega seotud teave, mis on seotud veebisaidiga ühendatava seadme tüübi kindlaksmääramisega, võimaldades teie ja teie seadmega andmevahetust ning tagades teenuste, veebisaitide ja rakenduste mugav kasutamine

- selle veebisaidi URL ja IP-aadress, kust te saite juurdepääsu või kust teid suunati meie veebisaidile, k.a kuupäev ja kellaaeg

- meie veebisaidil külastatud alamlehed, veebisaidil klikitud lingid, k.a kuupäev ja kellaaeg

- külastatud alamlehed, ka kuupäev, kellaaeg ja lehel/rakendustes veedetud aeg

- kogu üldine ressursiaadress (URL) klikkide voog veebisaidile ja selle kaudu, k.a kuupäev ja kellaaeg           

- seadme sündmuste teave, näiteks seiskumine, süsteemi tegevus, riistvaraseaded, brauseri tüüp, brauseri keel, päringu kuupäev ja kellaaeg ning viite URL

 

SISSELOGITUD KASUTAJA 

Kui kasutate HILTI teenuseid, veebisaite ja rakendusi registreeritud kasutaja või kliendina, siis kogume, töötleme ja kasutame järgmisi täiendavaid andmeid (sh isikuandmed):

-       nimi, ametinimetus ja aadress

-       isiklikud kontaktandmed (telefon, e-post, faks jne)

-       kasutajanimi ja parool

-       Hilti konto number

-       esitatud teenusetaotlused ja tellimused

-       ostude ajalugu, sh pooleliolevad ja lõpetatud tehingud

-       sisestatud otsinguterminid

-       veebisaidil vaadatud või otsitud teenused/tooted;

-       ostukorv ja makseteave

-       uudiskirja tellimine, registreerimine soodustusteks, eripakkumiste kasutamine

-       nõusolekud, antud load jmt.

-       küsitluste vastused, arvustused, hinnangud ja muu tagasiside

-       meie pakutavate teenuste, veebisaitide ja rakenduste kaudu edastatud kommunikatsiooni sisu, sh veebisaidi sotsiaalsete kogukondade kaudu edastatud teave või muul viisil Hilti ja/või teiste kasutajatega jagatud teave, samuti vestlussõnumid ja vestluste ajalugu

-       rikke aruande logi puhul jälgime kasutaja ID-d ja rikke vea logi

-       manuaalne analüüs, mis on teostatud ülevaatuseks ja tagamaks teenuste, veebisaitide ja rakenduste stabiilsus

Samuti on meil õigus statistilistel eesmärkidel logifaile (anonüümsel kujul) hinnata. Anonüümsus tähendab seda, et isikuandmeid või kliendiga seotud andmeid muudetakse nii, et üksikuid andmeid ei saa enam kindlale isikule või kliendile omistada, või ei ole seda võimalik teha ilma märkimisväärse ja ebaproportsionaalse aja, raha ja tööjõu kuluta.

- registreerimisprotsessi käigus antud teabe registreeritud kasutaja kohta, näiteks ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber, ametikoht ettevõttes või osakonnas

- kasutanimi ja parool registreerunud kasutajana sisselogimisel

- seadmepõhine teave (nt riistvara mudel, operatsioonisüsteemi versioon, seadme unikaalsed tunnused ja mobiilsidevõrgu teave, sh telefoninumber). Hilti võib teie seadme tunnused või telefoninumbri siduda teie Hilti kontoga.

tegelik asukoht, kasutades asukoha määramiseks erinevaid tehnoloogiaid, sealhulgas IP-aadressi, GPS-i (teatud teenustes ja rakendustes) – registreerige nutitelefoni / seadme GPS-i asukoht ainult siis, kui kasutaja kasutab seda tööriista skaneerimiseks. Me ei jälgi seejärel GPS-i asukohta pidevalt) ja muid sensoreid, mis võivad anda Hiltile teavet lähedal asuvate seadmete, Wi-Fi-pääsupunktide ja mobiilsidetornide kohta

rakendustega seotud tegevuse andmed – s.t milliseid tegevusi kasutaja on kasutanud, millistel nuppudel klikkinud jne. Need on kasutaja poolt lehel tehtud toimingud.

Teatud teenused sisaldavad unikaalset rakenduse numbrit. See number ja teie installimise andmed (näiteks operatsioonisüsteemi tüüp ja rakenduse versiooni number) saadetakse Hiltile selle teenuse installimise või desinstallimise ajal või siis, kui see teenus perioodiliselt meie serveritega kontakteerub, näiteks automaatsete värskenduste korral.

ETTEVÕTTE ANDMED

- nimi, aadress, osakond, kontaktteave ja muu teave seoses teie esindatava ettevõttega ning teie ülesanne selles ettevõttes

- kliendinumber

- käibemaksukohustuslase number

- saaja aadress

- ettevõtte e-posti aadress,

- arve aadress

- tellimuse number

- parool 

- makseteave

- pangakonto teave

- krediitkaarditeave

- ettevõtte telefoninumber

- ettevõtte mobiilinumber

 

 

- ettevõte

- keel 

- kliendinõustaja / kontaktpunkt

- kliendi tähtsus 

- struktuuriüksus

- osalemine kampaaniates või üritustel

- postiindeks

- toote ajalugu

- piirkond

- tagastused

- tellimuse number 

 

 

4. Miks ja kellega me isikuandmeid jagame?

Me ei müü, vaheta ega rendi teie isikuandmeid.

Käesolevas privaatsusteatises mainitud eesmärkidel avalikustame, edastame või jagame teie isikuandmeid muul moel teiste Hilti ettevõtete grupi üksustega järgnevalt kirjeldatud ulatuses või vastavalt teie nõusolekule konkreetse olukorra kontekstis (nt kui nõustute muud tüüpi andmete edastused seoses konkreetse teenuse registreerimisega). Isikuandmete jagamisel peame rangelt kinni kohalduvatest seadustest.

Me ei jaga isiklikke andmeid teiste ettevõtete, organisatsioonide ega üksikisikutega (väljaspool Hilti ettevõtet) välja arvatud juhul, kui kehtib üks järgmistest tingimustest:

Nõusolek: Me jagame isiklikke andmeid teiste ettevõtete, organisatsioonide ja üksikisikutega (väljaspool Hilti ettevõtet) ainult juhul, kui meil on selleks teie nõusolek. Me vajame igasuguse isikliku teabe jagamiseks osalemisnõusolekut.

Väline töötlemine: Pakume isiklikku teavet meie kolmandatest isikutest teenusepakkujatele vastavalt asjakohasele juhendile, ning asjakohase töötlemise eesmärgil, et nad täidaks ülesandeid meie nimel ja meie juhiste kohaselt. Kolmandast isikust teenusepakkuja saab juurdepääsu ainult sellistele isikuandmetele, mis on vajalikud tema konkreetsete ülesannete täitmiseks, ja ainult nende täitmise eesmärgil. Me tagame, et mis tahes kolmandast isikust teenusepakkuja on neist ülesannetest teadlik ja järgib neid. Samuti tagame, et iga kolmandast isikust teenusepakkuja käsitleb teie isikuandmetega vastavalt kehtivatele andmekaitseseadustele ning rakendab asjakohaseid tehnilisi ja organisatsioonilisi turvameetmeid, mis põhinevad meie juhistel ja meie isikuandmete puutumatust käsitleval teatel, ning kõiki teisi asjakohaseid konfidentsiaalsuse ja turvameetmeid.

Third party service providers:

Name and address

Transfer permitted by

Country

Activity

FortyOne-Degrees Ltd.

Standard Contractual Clauses approved by the European Commission 

UK 

webpage development and related maintenance activities  

ELIC

Standard Contractual Clauses approved by the European Commission 

Germany 

 

webpage development and related maintenance activities 

Office365

Standard Contractual Clauses approved by the European Commission 

Ireland 

  

Webpage related workplace activities 

Adobe Campaign Manager

Standard Contractual Clauses approved by the European Commission 

Ireland 

 

Webpage configuration and parameterization  

AWS – Amazon Web Services

Standard Contractual Clauses approved by the European Commission 

Ireland, Germany 

Hosting center 

123ContactForm 

Software Business Incubator, Str Republicii nr 9, 5th floor,300159, Timisoara, Romania 

Standard Contractual Clauses approved by the European Commission 

Germany 

Webpage related form creator  

Delego

Standard Contractual Clauses approved by the European Commission 

Ireland 

credit card information processing and transfer the information to the payment providers 

 

Õiguslikud põhjused: Piiranguteta hõlmab see juhtumeid, kus me peame isikuandmeid jagama seaduste alusel või kohtute, õiguskaitseorganite või reguleerivate asutuste siduvate korralduste alusel. Kui me otsustame sellises kontekstis isikuandmeid avaldada, kaalume ka võimalusi avaldamise ulatuse vähendamiseks, näiteks lühendades esitatud teavet. 

5. Kas isikuandmeid edastatakse välismaale?

Hilti andmekogumiskohad valitakse pidades silmas tõhusat toimimist, et parandada jõudlust ja kaitsta andmeid seisakute või muude probleemide korral. Rakendame meetmeid tagamaks, et käesoleva isikuadmete puutumatust käsitleva teate alusel kogutavad andmeid töödeldaks vastavalt käesoleva teate sätetele ja kohaldatavate õigusaktide nõuetele (vastavalt andmete asupaigale).

Hilti poliitika näeb ette teie isikuandmete töötlemist ainult nendes riikides, kui asjakohaste andmekaitseseadustega on kehtestatud samal tasemel andmekaitse, mis Euroopa Liidus/Euroopa Majanduspiirkonnas või Šveitsis, või kus pakutakse samal tasemel andmekaitset, mis vastab Euroopa Komisjoni piisava kaitstuse otsusele.

6. Miks ja kui kaua me isikuandmeid säilitame?

Tehniliste võimaluste ulatuses tegutseb Hilti selle nimel, et mitte säilitada Hilti teenuste, veebilehtede ja rakenduste raames isikuandmeid kauem, kui see on vajalik käesolevas teates kirjeldatud eesmärkide täitmiseks ja/või asjakohaste seadustega nõutud või lubatud. 

Alljärgnev tabel annab ülevaate Hilti teenuste, veebisaitide ja rakenduste töötlemistegevustest andmete kogumise eesmärgil; nende tüübi, õigusliku aluse ja kohaldatavate andmete säilitamise perioodide kohta.

Töötlemise eesmärgid

Isikuandmete liik ja teave kasutatud küpsiste kohta (kui neid kasutati)

Töötlemise õiguslik alus

Andmete säilitamise periood

Teenuste, veebisaitide ja rakenduste pakkumiseks, hoolduseks, kaitsmiseks ja parandamiseks, samuti selleks, et arendada uusi teenuseid, veebisaite ja rakendusi ning tagada Hilti ja meie klientide kaitse.

· Kasutajanimi ja parool (säilitatakse krüpteeritult);

· Kasutaja profiiliteave (nt eesnimi, nimi, e-posti aadress, telefoninumber, aadress);

· Kasutaja eelistused (nt eelistatud keele seaded);

· IP-aadress, operatsioonisüsteem, brauseri tüüp, brauseri versioon, brauseri konfiguratsioon, internetiteenuse pakkuja nimi ja muu arvuti- ja ühendusega seotud teave, mis on seotud teenuste, veebisaidi ja rakendustega ühendatava seadme tüübi kindlaksmääramisega, võimaldades teie ja teie seadmega andmevahetust ning tagades teenuste, veebisaitide ja rakenduste mugav kasutamine;

· Kui kasutate teenuste, veebisaitide ja rakenduste mobiiliversiooni: teave mobiilsideseadme operatsioonisüsteemi, kasutatud teenuste, veebisaitide ja rakenduste versiooni, internetiteenuse pakkuja nime ja muu seadme ja ühenduse teabe kohta, mis on olulised mobiilteenuste, veebisaitide ja rakenduste parandemiseks, meie serveritega ühendamiseks, sünkroniseerimisteenuste võimaldamiseks ja hõlbustamiseks ning mobiilirakenduste toetamiseks;

· Selle veebisaidi URL ja IP-aadress, kust te saite juurdepääsu või kust teid suunati meie teenuste juurde, veebisaidile või rakendustesse, k.a kuupäev ja kellaaeg;

· Külastatud alamlehed ja funktsioonid, mida kasutatakse teenuste, veebisaitide ja rakenduste kasutamisel ning teenuste, veebisaitide ja rakenduste kaudu klikitud lingid, k.a asjakohane kuupäev ja kellaaeg;

· Kogu üldine ressursiaadress (URL) klikkide voog teenustele, veebisaidile, rakendustesse ja nende kaudu, k.a kuupäev ja kellaaeg;

· Sisestatud otsinguterminid;

· Nõusolekud ja antud load

Õigustatud huvid (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f) / vajalik lepingu täitmiseks (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b)

36 kuud

Et soodustada teenuste, veebisaitide ja rakenduste kaudu tehtud toodete ja teenuste tellimuste tegemist ja töötlemist

· Ettevõtete panga- ja raamatupidamisdokumendid

· kasutajanimi ja parool

· Hilti konto number

· esitatud teenusetaotlused ja tellimused

· ostude ajalugu, sh pooleliolevad ja lõpetatud tehingud

· sisestatud otsinguterminid

· veebisaidil vaadatud või otsitud teenused/tooted;

· ostukorv ja makseteave

· uudiskirja tellimine, registreerimine soodustusteks, eripakkumiste kasutamine

· nõusolekud, antud load jmt.

· küsitluste vastused, arvustused, hinnangud ja muu tagasiside

· meie pakutavate teenuste, veebisaitide ja rakenduste kaudu edastatud kommunikatsiooni sisu, sh veebisaidi sotsiaalsete kogukondade kaudu edastatud teave või muul viisil Hilti ja/või teiste kasutajatega jagatud teave, samuti vestlussõnumid ja vestluste ajalugu

Vajalik lepingu täitmiseks (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b)

10 aastat pärast lepingu lõppemist

Vajaduse korral meie teenuste, veebisaitide ja rakenduste kasutamisega seotud lepingute sõlmimiseks, täitmiseks või lõpetamiseks, näiteks Hilti netipoe kaudu tehtud tellimused; või teenuslepingud, nt On!Track rakenduses

Lepingutes, suhtluses- ja ärikirjades sisalduvad isikuandmed

Käibemaksudokumendid ning tolli- ja aktsiisitagastused

vajalik lepingu täitmiseks (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b)

Kuni konto on aktiivne + 6 aastat pärast lepingu lõppemist 

Teie küsimustele ja päringutele vastamiseks seoses tehnilise toe või muu klienditeeninduse ja klientide peetud veebivestlustega seoses

· Nimi ja e-posti aadress;

· Teave kasutatud seadme kohta (brauseri tüüp, IP-aadress ja Java versioon)

· Vestluste kuupäevad ja kellajad;

· Vestluste kaudu saadetud teave (vestluste ajalugu);

· Hilti konto number;

· Hilti ID

Nõusolek (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a või

Õigustatud huvid (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f):

Isikuandmete töötlemine on vajalik veebilehe kasutaja vastava taotluse rahuldamiseks, mida ei oleks muul moel võimalik täita. Seega on töötlemine põhjendatud õigustatud huvidega.

6 kuud (kvaliteedikontrolli ja tõendusmaterjali eesmärkidel)

Selleks, et muuta meie veebisait kasutajasõbralikumaks ja saada ülevaade meie veebisaidi külastajate ja meie rakenduste ja tarkvara kasutajate käitumisest, pseudonüümide alused ja mitmetes seadmetes, reklaamimise ja turu-uuringute eesmärgil ning võimaldamaks meil kohandada veebisaidi kasutajate individuaalsetele eelistustele.

Analüüsi läbiviimiseks ja kliendiuuringute teostamiseks, sh üldised turu-uuringud ja klientide vajaduste ja arvamuste vaatlemisele konkreetsetes küsimustes, müügi- ja liiklusmustrite loomiseks ning reklaamide tõhususe analüüsimiseks nii anonüümselt (nt andmete koondamise teel) kui ka individuaalselt (kui see on seadusega lubatud);

·          Kasutajanimi ja parool (säilitatakse krüpteeritult);

·          Kasutaja profiiliteave (nt eesnimi, nimi, e-posti aadress, telefoninumber, aadress);

·          Kasutaja eelistused (nt eelistatud keele seaded);

·          IP-aadress, operatsioonisüsteem, brauseri tüüp, brauseri versioon, brauseri konfiguratsioon, internetiteenuse pakkuja nimi ja muu arvuti- ja ühendusega seotud teave, mis on seotud teenuste, veebisaidi ja rakendustega ühendatava seadme tüübi kindlaksmääramisega, võimaldades teie ja teie seadmega andmevahetust ning tagades teenuste, veebisaitide ja rakenduste mugav kasutamine;

·          Kui kasutate teenuste, veebisaitide ja rakenduste mobiiliversiooni: teave mobiilsideseadme operatsioonisüsteemi, kasutatud teenuste, veebisaitide ja rakenduste versiooni, internetiteenuse pakkuja nime ja muu seadme ja ühenduse teabe kohta, mis on olulised mobiilteenuste, veebisaitide ja rakenduste parandemiseks, meie serveritega ühendamiseks, sünkroniseerimisteenuste võimaldamiseks ja hõlbustamiseks ning mobiilirakenduste toetamiseks;

·          selle veebisaidi URL ja IP-aadress, kust te saite juurdepääsu või kust teid suunati meie teenuste juurde, veebisaidile või rakendustesse, k.a kuupäev ja kellaaeg;

·          Külastatud alamlehed ja funktsioonid, mida kasutatakse teenuste, veebisaitide ja rakenduste kasutamisel ning teenuste, veebisaitide ja rakenduste kaudu klikitud lingid, k.a asjakohane kuupäev ja kellaaeg;

·          Kogu üldine ressursiaadress (URL) klikkide voog teenustele, veebisaidile, rakendustesse ja nende kaudu, k.a kuupäev ja kellaaeg;

·          Sisestatud otsinguterminid;

Nõusolek (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt)

36 kuud

Et saaksite meie teenuseid, veebisaite ja rakendusi registreeritud kasutajana kasutada

·          nimi, ametinimetus ja aadress

·          isiklikud kontaktandmed (telefon, e-post, faks jne)

·          kasutajanimi ja parool

·          Hilti konto number

·          esitatud teenusetaotlused ja tellimused

·          ostude ajalugu, sh pooleliolevad ja lõpetatud tehingud

·          sisestatud otsinguterminid

·          veebisaidil vaadatud või otsitud teenused/tooted;

·          ostukorv ja makseteave

·          uudiskirja tellimine, registreerimine soodustusteks, eripakkumiste kasutamine

·          nõusolekud, antud load jmt.

·          küsitluste vastused, arvustused, hinnangud ja muu tagasiside

Nõusolek (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt)

Kuni konto on aktiivne + 7 aastat

Et vältida meie teenuste, veebisaitide ja rakenduste kuritarvitamist või ebaseaduslikku kasutamist Õiguslike kohustuste täitmine, vaidluste lahendamine ja meie lepingute täitmine;  
 

 

·          Nimi, ametinimetus ja aadress;

·          Isiklikud kontaktandmed (telefon, e-post, faks jne);

·          Nimi, aadress, osakond, kontaktteave ja muu teave seoses teie esindatava ettevõttega (kui kohane) ning teie ülesanne selles ettevõttes;

·          Hilti konto number;

·          Käibemaksukohustuslase number;

·          Esitatud teenusetaotlused ja tellimused;

·          Ostude ajalugu, sh pooleliolevad ja lõpetatud tehingud;

·          Kasutajaprofiili teave;

·          Ostukorv ja makseteave;

·          Teave veebisaidilt alla laaditud tarkvara kohta;

 

·          Automaatsed logifailid tõrkeotsingute ja turvalisuse huvides (nt häkkerite rünnakute tõrjumiseks)

·          logi seisakute aruannete kohta, ja erandjuhtudel, näiteks rikete, vigade või turvaintsidentide korral, võime meie või meie volitatud teenusepakkujad teostada logide käsitsi analüüsi

·          päringu kuupäev ja kellaaeg

·          soovitud faili jaoks edastatud andmete nimi, URL ja kogus

·          aruanne, mis näitab, et otsing oli edukas või selle ebaõnnestumise põhjust

·          taotleva arvuti operatsioonisüsteemi tüüp ja versioon (kui see edastatakse)

·          ekraani eraldusvõime ja värvisügavus (kui see edastatakse)

·          kasutatava brauseri tüüp ja versioon (kui see edastatakse)

·          kasutatava brauseri keeleseadistus ja installitud pluginad (kui need edastatakse)

·          küpsised, mis tuvastavad teie brauseri

 

Õigustatud huvid (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f) / IT turvameede ja õigusliku kohustuse täitmine (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt c)

Logifailid kustutatakse 90 päeva pärast

Teie sobivuse hindamine teatud liiki pakkumiste, toodete või teenuste jaoks

•               Nimi, ametinimetus ja aadress;

•               Isiklikud kontaktandmed (telefon, e-post, faks jne);

•               Nimi, aadress, osakond, kontaktteave ja muu teave seoses teie esindatava ettevõttega (kui kohane) ning teie ülesanne selles ettevõttes;

•               Hilti konto number;

•               Käibemaksukohustuslase number;

•               Esitatud teenusetaotlused ja tellimused;

•               Ostude ajalugu, sh pooleliolevad ja lõpetatud tehingud;

•               Kasutajaprofiili teave;

•               Kinnitus selle kohta, kas tegu on eraisikust kasutajaga või tööalase kasutajaga;

•               Uudiskirja tellimine, registreerimine soodustusteks, eripakkumiste kasutamine jne

•               Nõusolekud, antud load jmt;

Nõusolek (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a)

90 päeva

Et suhelda teiega seoses teiste teemadega (nt teile meeldetuletuste, tehniliste teadete, värskenduste, turvahoiatuste, tugi- ja haldussõnumite või teenuse märguannete saatmiseks)

·          E-posti aadress

·          Riik

·          Keel

·          Viimase suhtluse kuupäev

·          Mobiilinumber

·          Hilti ID

Nõusolek (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a või

Õigustatud huvid (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f):

Isikuandmete töötlemine on vajalik meie teenuste, veebisaitide ja rakenduste kasutamiseks, mis ei oleks muidu võimalik. Seega on töötlemine põhjendatud õigustatud huvidega.

 

Andmaks teile teavet toodete ja teenuste kohta, mis võivad teile huvi pakkuda, tavapäraste meilide, e-posti, telefoni, faksi, uudiskirjade, SMS-ide ja MMS-ide kaudu, sh perioodiline reklaammaterjalide edastamine Hilti toodete, teenuste ja eripakkumiste kohta, mis just teile suunatud (otseturustamine);

Korraldamaks küsitlusi, võistlusi, auhindade loosimisi või muid tegevusi või üritusi, milles olete vabatahtlikult osalenud.

·          E-posti aadress

·          Riik

·          Keel

·          Nõusoleku riik ja kuupäev

·          Viimase suhtluse kuupäev

·          Mobiilinumber

·          Hilti ID

Nõusolek (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt)

3 aastat pärast viimast otseturustamise kontakti

 

12 kuud pärast küsitluse täitmist

 

Kui see on seadusega nõutav, taotleme teie nõusolekut enne teie isikuandmete kogumist, töötlemist ja kasutamist ülalnimetatud eesmärkidel. Samamoodi, kui me soovime teie isikuandmeid kasutada uuel või mõnel muul eesmärgil, teavitame teid sellest ja teostame muudatuse ainult juhul, kui see on nõutav või lubatud kohaldatava asjakohase seadusandluse alusel või kui olete selleks nõusoleku andnud.

Hiltis on juurdepääs teie isikuandmetele piiratud nii, et ligipääs on võimaldatud ainult neile isikutele, kellel see on vajalik oma töökohustuste täitmiseks. Eespool nimetatud eesmärkidel on teie isikuandmetele juurdepääs ainult üksikisikutel Hilti ettevõttes (nt üksikisikutel müügi-, tugi-, õigus-, finants-, infotehnoloogia- ja raamatupidamise osakonnas, samuti teatud juhtidel, kellel on määratud asjakohane vastutus).

Kui pöördute Hilti poole, salvestame teie pöördumiste sisu, et aidata teil lahendada mis tahes probleemid, mis esineda võivad. Võime kasutada teie antud e-posti aadressi või telefoninumbrit, et teavitada teid meie teenustest, näiteks tulevaste muudatustest või parandustest.

Sõltuvalt teie seadetest võib teie Hilti veebisaitide ja rakendustega seotud tegevus olla seotud teie isiklike andmetega, eesmärgiga täiustada Hilti teenuseid ja Hilti pakutavaid reklaame.

7.  Millised privaatsusega seotud valikud teil on?

Teie usaldus aitab muuta meie teenused, veebisaidid ja rakendused teie jaoks veel paremaks. Me säilitame teie andmeid privaatselt, turvaliselt ja teeme seda teie eelistuste põhjal.

Meie eesmärk on hoida oma teenused, veebisaidid ja rakendused töös viisil, mis kaitseb teavet juhusliku või pahatahtliku hävitamise eest. Seetõttu ei saa me, kui te olete meie teenustes, veebilehtedel või rakendustes teabe kustutanud, selle koopiaid meie aktiivsetest serveritest koheselt kustutada ning eemaldame teabe meie varusüsteemidest teatud aja möödudes, vastavalt asjakohastele seadustele (vt punkt 6 ).

1.     Turunduseelistusi saate igal ajal muuta Hilti privaatsuse juhtpaneeli või klienditeeninduse kaudu.  Me salvestame selle teabe koos teie kontoga või Hilti ID-ga ja kasutame seda, kui te kasutate Hilti teenuseid, veebisaite ja rakendusi ning siis, kui saadame teile elektroonilist kirjaliku kommunikatsiooni.

Registreerudes saama Hilti pakutavat turundusteavet, annate nõusoleku, et Hiltil on õigus teie registreerumisel antud andmeid (nt e-posti aadress) koguda, töödelda ja kasutada, et saata teile korrapäraselt kirjalikku elektroonilist teavet, mis sisaldab ettevõtte, toote või teenusega seotud informatsiooni, nt uudised Hilti toodete või Hilti teenuste kohta või Hilti turunduskampaaniate kohta (nt võistlused, allahindlused, reklaamid), ettevõtte muudatuste kohta või kliendiküsitlustele vastama kutsumiseks (nt kliendirahulolu või kliendinõudmiste alased küsitlused).

Meie B2B äritegevuse raames võite klienditeeninduses või teie müügialase kontaktisiku kaudu igal ajal keelata - online.ee@hilti.com oma telefoninumbri kasutamise.

2.     Oma Hilti teenuseid, veebisaite ja rakendusi saate vaadata ja muuta (sh küpsised ja sarnased tehnoloogiad) kasutades meie Küpsiste seadistuse juhtpaneeli. Lisateabe saamiseks vt punkti 9.

3.     Teil on võimalik igal ajal muuta või kohandada oma Hilti kontol seatud e-posti aadressi või mobiiltelefoni numbrit. Hilti kontole pääsete oma kliendiprofiili kaudu pärast meie veebilehel registreerumist või klikkides lingil „Eelistuskeskus“, mis on kõigis meie poolt teile saadetud e-kirjades. 

4.     Võite veebivormi kaudu meiega igal ajal ühendust võtta, kasutada järgmisi õigusi:

-       Juurdepääsuõigus

-       Õigus nõuda isikuandmete parandamist

-       Õigus nõuda isikuandmete kustutamist („õigus olla unustatud“)

-       Õigus töötlemise piiramisele

-       Õigus andmete ülekandmisele

             Palun külastage nende õiguste kohta lisateabe saamiseks ametlikku ELi veebisaiti

Juhul, kui tühistate oma nõusoleku töötlemistegevuseks, jätab Hilti endale õiguse teie isikuandmeid edasi töödelda ja kasutada niivõrd, kui see on seadusega nõutav või lubatav, nt teie tellimuse tühistamise haldamiseks või küpsiste seadete muutmiseks teie küpsiste seadistuse järgi.  

8.  Mida me veel teeme, et teie isikuandmeid kaitsta?

Hilti mõistab teabe ja andmete turvalisuse tähtsust ja me tahame, et teie külastused ja ostud meie kaudu oleksid võimalikult ohutud.

Teie isikuandmete kaitseks oleme rakendanud mõistlikke ja kaasaegseid kaitsemeetmeid ja ettevaatusabinõusid, sealhulgas tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, mis on suunatud internetis ja internetivälises kontekstis volitamata juurdepääsu, ebaõige kasutamise, muutmise, ebaseadusliku või juhusliku hävitamise ja juhusliku kadumise vastu.

Näiteks:

-       kui kasutate meie veebisaiti, on teie brauseriga suhtlemine krüpteeritud SSL-i (Secure Socket Layer) tehnoloogia abil. See tähendab, et kui kasutate meie veebisaiti, krüpteeritakse registreerimis- ja sisselogimisprotsesside ajal esitatud isikuandmed, enne kui need interneti kaudu saadetakse.

-       vaatame üle meie teabekogumise protsessi, ladustamis- ja töötlemistavade terviklikkuse, sh füüsiliste turvameetmed, et vältida volitamata juurdepääsu süsteemidele.

-       piirame Hilti töötajate, töövõtjate ja agentide juurdepääsu isikuandmetele, lähtudes vajaduspõhisusest, eesmärgiga neid andmeid meie jaoks töödelda. Osalevatele isikutele kehtivad ranged lepingulised konfidentsiaalsuskohustused ning osalevaid isikuid võib distsiplineerida või tegevuselt eemaldada, kui nad ei täida neid kohustusi.

Te tohiks veebis või rakendustes jagada ainutl sellist isiklikku informatsiooni, mida olete valmis jagama teades, et ükski organisatsioon või süsteem ei saa kunagi olla 100% turvaline ja kaitstud.’

Pidage meeles, et krediitkaardi andmete kasutamiseks on alati tarvis teie selgesõnalist luba.

Turvalisuse tase tõuseb, kui te Kilti teenuste, veebilehtede ja rakenduste sisselogimise kaitstud alade kasutamise lõpetades end ka välja logite.

9. Küpsiste ja muude sarnaste tehnoloogiate kasutamine

Me kasutame küpsiseid ja sarnaseid tehnoloogiaid seoses meie teenustega, veebisaitide ja rakendustega, nii nagu on kirjeldatud meie Küpsiste poliitikas.

Küpsised on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse teie arvutisse või mobiilseadmesse veebisaidi või rakenduse külastamisel. Tehnilised küpsised aitavad meil meeles pidada teavet teie külastuse kohta, nagu näiteks eelistatud keel või eelistatud menüü seadistused. Peaaegu kõik meie teenused, veebisaidid või rakendused vajavad küpsiseid, ning me teavitame teid neist kõigil neil platvormidel, sõltuvalt kasutatavate küpsiste tüüpidest.

Meie küpsiste poliitikas, mis selgitab, kuidas me küpsiseid ja muud teavet kasutades teie isikuandmete privaatsus kaitseme, on teil võimalik näha nimekirja Hilti kasutatavate küpsiste tüüpidest ja ka sellest, kuidas Hilti ja meie partnerid küpsiseid reklaamides kasutavad.

Sõltuvalt teie küpsiste seadetest võime kasutada klientide ja kasutajate käitumise analüüsimiseks andmeid (sh isikuandmeid), aga ka selleks, et hinnata klientide ja kasutajate vajadusi ja arvamusi erinevatest aspektidest, optimeerida müügi- ja äritegevuse struktuure ning analüüsida konkreetsete reklaamimeetmete mõju.

Samuti võite oma brauseri seadistada nii, et blokeeritakse kõiki küpsiseid, või valida teile sobival tasemel isikupärastamise. Siiski on oluline meeles pidada, et paljud meie teenused ei pruugi korralikult töötada, kui olete küpsiste kasutamise keelanud. Näiteks ei pruugi me meeles pidada teie keele-eelistusi.

Kasutades meie küpsise seadistuste juhtpaneeli, saate valida, kas meil on võimalik koguda isikupärastatud kasutusandmeid (nt alamlehed, mida meie teenustes, veebisaitidel ja rakendustes külastanud olete; ostude ajalugu, sh avatud ja lõpetatud tehingud; sisestatud otsinguterminid, meie veebisaitidel ja rakendustes vaadatud või otsitud teenused / tooted; ostukorv ja makseteave), mõnel juhul ka mitmest seadmest, ning kliendi- ja kasutajaprofiilide loomise osana kombineerida see teiste isikuandmetega, mis kogutud või kogutavad ärisuhe raames, seoses lepingu täitmisega või lepinguliste suhete lõpetamisega (nt nimi ja ametlik aadress, tellimuste ja ostute ajalugu, teie tööstusharu seotus), ning asjakohastel juhtudel ja teie selgesõnalise loaga teie isikupärastatud kasutusandmed ka muude Hilti toodete ja teenustega seoses (nt Hilti tarkvara või Hilti rakendused).   

10. Lingid teistele veebilehtedele

Meie teenused, veebisaidid ja rakendused võivad sisaldada linke teistele teenustele, veebisaitidele ja rakendustele ; neid linke kasutades lahkute meie teeninduspiirkonnast. Kui külastate selliseid teisi teenuseid, veebisaite ja rakendusi, peaksite olema ettevaatlik ja lugema hoolikalt läbi rakenduse või veebisaidi suhtes kehtivat isikuandmete puutumatust käsitleva teate. Hilti ei saa vastutada ja ei vastuta teiste veebisaitide eest, selliste teenuste, veebisaitide ja rakenduste sisu ning nende privaatsustavade eest ega toeta neid.

11. Vastavus ja koostöö reguleerivate asutustega

Me kontrollime regulaarselt vastavust isikuandmete puutumatust käsitlevale teatele. Me teeme koostööd asjakohaste reguleerivate asutustega, sealhulgas kohalike andmekaitseasutustega.

Teil on õigus esitada kaebus järelevalveasutuse kaudu: Pädeva asutuse leiate EL-i ametlikult veebilehelt.

12. Kuidas edastatakse käesoleva isikuandmete puutumatust käsitleva teate muutusi?

Meie tegevus muutub pidevalt, mis tähendab, et meie isikuandmete puutumatust käsitlevat teadet uuendatakse aeg-ajalt. Kontrollige seda isikuandmete puutumatust käsitlevat teadet aeg-ajalt, et veenduda, et olete rahul muudatustega, mis meil on tulnud teha.

Meie limiteeri teie õigusi, mis tulenevad sellest isikuandmete puutumatust käsitlevast teatest, ilma teie selge nõusolekuta. Me avaldame isikuandmete puutumatust käsitleva teate mis tahes muudatused ja kui muudatused on ulatuslikud, anname neist teada ka emaili teel.

13. Võtke meiega ühendust

Teie tagasiside on alati teretulnud. Kui teil on küsimusi või muresid seoses meie privaatsustavade või veebipõhise privaatsusega, võtke meiega julgelt ühendust. 

Jaga