ISIKUANDMETE PUUTUMATUST KÄSITLEV TEADE

Hilti teenused, veebilehed ja äppid

Hiltil on suurepärane maine kvaliteetsete toodete ja hea klienditeeninduse pakkumise valas, kuid ettevõte võtab tõsiselt ka klientide isikuandmete puutumatuse tagamist veebimaailmas.

Olenemata sellest, kas olete pikaajaline või värske klient, teie privaatsus on Hilti jaoks väga tähtis. Palun lugege käesolev teade hoolikalt läbi ning pöörduge meie poole, kui teil peaks küsimusi tekkima.

Kui teil on privaatsusalane mure, kaebus või küsimus meie elektrooniliste või digitaalsete teenuste kohta, võtke meie veebivormi kaudu ühendust Hilti andmekaitseametnikuga. 

Samuti saate oma andmeid juhtida ja hallata privaatsuse juhtpaneeli kaudu.

Käesolev isikuandmete puutumatust käsitlev teade kirjeldab, kuidas me teie isikuandmeid kogume, töötleme ja kasutame, kui külastate ja/või registreerute kasutama meie teenuseid, veebisaite ja rakendusi, ning asjakohaseid valikuid, mida pakume, sealhulgas informatsioon teabe saamise ja uuendamise kohta.

Kui pole teisiti täpsustatud, on Hilti AG andmetöötleja, kes töötleb isikuandmeid, mida me kogume käesoleva isikuandmete puutumatust käsitleva teatega hõlmatud teenuste, veebisaitide ja rakenduste kaudu.

Meie peakontori aadress on:

Hilti AG

Feldkircherstrasse 100,

9494 Schaan

Liechtenstein

Käesolevas isikuandmete puutumatust käsitlevas teates kasutatud terminitel on järgmised tähendused: 

Käesolevas isikuandmete puutumatust käsitlevas teates kasutatud terminid „meie“, „me“ jne viitavad eespool nimetatud vastutavatele osapooltele (edaspidi ka „Hilti“).

Terminid nagu „teie“, „te“ jne viitavad teile kui füüsilisele isikule.

Käesolevas isikuandmete puutumatust käsitlevas teates kasutatav mõiste „isikuandmed“ tähendab mis tahes teavet, mis  on seotud tuvastatud või tuvastatava füüsilise isikuga („andmesubjekt“), olenemata sellest, kas see teave oli teie sisestatud, teil kogutud või muul viisil saadud. Tuvastatav füüsiline isik on see, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada viitega sellisele tunnusele nagu nimi, firma, Hilti identifitseerimisnumber või muud tehnilised võrguidentifikaatorid.

Sisukord

 1. Kes vastutab teie isikuandmete nõuetekohase käitlemise eest?
 2. Millal rakendatakse käesolevat isikuandmete puutumatust käsitlevat teadet?
 3. Milliseid isikuandmeid me kogume, töötleme ja kasutame?
 4. Miks ja kellega me isikuandmeid jagame?
 5. Kas isikuandmeid edastatakse välismaale?
 6. Miks ja kui kaua me isikuandmeid säilitame?
 7. Millised privaatsusega seotud valikud teil on?
 8. Mida me veel teeme, et teie isikuandmeid kaitsta?
 9. Küpsiste ja muude sarnaste tehnoloogiate kasutamine
 10. Lingid teistele veebilehtedele
 11. Vastavus ja koostöö reguleerivate asutustega
 12. Kuidas edastatakse käesoleva isikuandmete puutumatust käsitleva teate muutusi?
 13. Võtke meiega ühendust

1.    Kes vastutab teie isikuandmete nõuetekohase käitlemise eest?

Enamikul juhtudel on isikuandmete kogumise, töötlemise ja kasutamise eest vastutav osapool Hilti AG, kui teenuste, veebisaitide ja rakenduste pakkuja; sõltuvalt tellitud teenusest, on osaliselt vastutav ka üks või mitu Hilti AG tütarettevõtet.

2.     Millal rakendatakse käesolevat isikuandmete puutumatust käsitlevat tead?

Käesolev teade kehtib kõikide Hilti teenuste, veebisaitide ja rakenduste kohta, mis on seostatud selle dokumendiga.

Käesolevat isikuandmete puutumatust käsitlevat teadet ei kohaldata teiste ettevõtete või üksikisikute pakutavate teenuste suhtes, sealhulgas tooted või veebisaidid, mida võidakse teile otsingutulemustes kuvada, veebisaidid, mis võivad sisaldada Hilti teenuseid, või muud meie teenustega seotud saidid.

Meie isikuandmete puutumatust käsitlev teade ei hõlma teabetavasid teistes ettevõtetes ja organisatsioonides, mis reklaamivad meie teenuseid ja mis võivad asjakohaste reklaamide esitamiseks ja pakkumiseks kasutada küpsiseid, pikslitähiseid ja teisi tehnoloogiaid.

3.    Milliseid isikuandmeid me kogume, töötleme ja kasutame?

Teenuste, veebisaitide ja rakendustega seoses kogutavate, töödeldavate ja kasutatavate isikuandmete hulka ei kuulu mitte ainult teave, mida me kogume aktiivselt, kui te meiega suhtlete, vaid ka teave, mille olete meile esitanud klienditeeninduse kaudu, Hilti kauplustes ja meie müügi meeskonnaga suheldes.

Andmesubjekt

Logiteave ja kohalik salvestusruum

Seadme informatsioon

Asukohateave ja unikaalsed rakendusnumbrid

Meie veebiteenuste, veebisaitide ja rakenduste KASUTAJA

kasutaja eelistused (nt eelistatud keeleseaded)

 

automaatsed logifailid tõrkeotsingute ja turvalisuse huvides (nt häkkerite rünnakute tõrjumiseks)

 

logi seisakute aruannete kohta, ja erandjuhtudel, näiteks rikete, vigade või turvaintsidentide korral, võime meie või meie volitatud teenusepakkujad teostada logide käsitsi analüüsi

 

päringu kuupäev ja kellaaeg

 

soovitud faili jaoks edastatud andmete nimi, URL ja kogus

 

aruanne, mis näitab, et otsing oli edukas või selle ebaõnnestumise põhjust

 

taotleva arvuti operatsioonisüsteemi tüüp ja versioon (kui see edastatakse)

 

ekraani eraldusvõime ja värvisügavus (kui see edastatakse)

 

kasutatava brauseri tüüp ja versioon (kui see edastatakse)

 

kasutatava brauseri keeleseadistus ja installitud pluginad (kui need edastatakse)

 

küpsised, mis tuvastavad teie brauseri

IP-aadress, operatsioonisüsteem, brauseri tüüp, brauseri versioon, brauseri konfiguratsioon

 

internetiteenuse pakkuja nimi ja muu arvuti- ja ühendusega seotud teave, mis on seotud veebisaidiga ühendatava seadme tüübi kindlaksmääramisega, võimaldades teie ja teie seadmega andmevahetust ning tagades teenuste, veebisaitide ja rakenduste mugav kasutamine

 

selle veebisaidi URL ja IP-aadress, kust te saite juurdepääsu või kust teid suunati meie veebisaidile, k.a kuupäev ja kellaaeg

 

meie veebisaidil külastatud alamlehed, veebisaidil klikitud lingid, k.a kuupäev ja kellaaeg

 

külastatud alamlehed, ka kuupäev, kellaaeg ja lehel/rakendustes veedetud aeg

 

kogu üldine ressursiaadress (URL) klikkide voog veebisaidile ja selle kaudu, k.a kuupäev ja kellaaeg           

 

seadme sündmuste teave, näiteks seiskumine, süsteemi tegevus, riistvaraseaded, brauseri tüüp, brauseri keel, päringu kuupäev ja kellaaeg ning viite URL

 

SISSELOGITUD KASUTAJA

Kui kasutate HILTI teenuseid, veebisaite ja rakendusi registreeritud kasutaja või kliendina, siis kogume, töötleme ja kasutame järgmisi täiendavaid andmeid (sh isikuandmed):

-nimi, ametinimetus ja aadress

-isiklikud kontaktandmed (telefon, e-post, faks jne)

-kasutajanimi ja parool

-Hilti konto number

-esitatud teenusetaotlused ja tellimused

-ostude ajalugu, sh pooleliolevad ja lõpetatud tehingud

-sisestatud otsinguterminid

-veebisaidil vaadatud või otsitud teenused/tooted;

-ostukorv ja makseteave

-uudiskirja tellimine, registreerimine soodustusteks, eripakkumiste kasutamine

-nõusolekud, antud load jmt.

-küsitluste vastused, arvustused, hinnangud ja muu tagasiside

-meie pakutavate teenuste, veebisaitide ja rakenduste kaudu edastatud kommunikatsiooni sisu, sh veebisaidi sotsiaalsete kogukondade kaudu edastatud teave või muul viisil Hilti ja/või teiste kasutajatega jagatud teave, samuti vestlussõnumid ja vestluste ajalugu

-rikke aruande logi puhul jälgime kasutaja ID-d ja rikke vea logi

-manuaalne analüüs, mis on teostatud ülevaatuseks ja tagamaks teenuste, veebisaitide ja rakenduste stabiilsus

-samuti on meil õigus statistilistel eesmärkidel logifaile (anonüümsel kujul) hinnata. Anonüümsus tähendab seda, et isikuandmeid või kliendiga seotud andmeid muudetakse nii, et üksikuid andmeid ei saa enam kindlale isikule või kliendile omistada, või ei ole seda võimalik teha ilma märkimisväärse ja ebaproportsionaalse aja, raha ja tööjõu kuluta.

Registreerimisprotsessi käigus antud teabe registreeritud kasutaja kohta, näiteks ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber, ametikoht ettevõttes või osakonnas.

 

Kasutajanimi ja parool registreerunud kasutajana sisselogimisel

 

Seadmepõhine teave (nt riistvara mudel, operatsioonisüsteemi versioon, seadme unikaalsed tunnused ja mobiilsidevõrgu teave, sh telefoninumber). Hilti võib teie seadme tunnused või telefoninumbri siduda teie Hilti kontoga.

Tegelik asukoht, kasutades asukoha määramiseks erinevaid tehnoloogiaid, sealhulgas IP-aadressi, GPS-i (teatud teenustes ja rakendustes) – registreerige nutitelefoni / seadme GPS-i asukoht ainult siis, kui kasutaja kasutab seda tööriista skaneerimiseks. Me ei jälgi seejärel GPS-i asukohta pidevalt) ja muid sensoreid, mis võivad anda Hiltile teavet lähedal asuvate seadmete, Wi-Fi-pääsupunktide ja mobiilsidetornide kohta

 

Rakendustega seotud tegevuse andmed – s.t milliseid tegevusi kasutaja on kasutanud, millistel nuppudel klikkinud jne. Need on kasutaja poolt lehel tehtud toimingud.

 

Teatud teenused sisaldavad unikaalset rakenduse numbrit. See number ja teie installimise andmed (näiteks operatsioonisüsteemi tüüp ja rakenduse versiooni number) saadetakse Hiltile selle teenuse installimise või desinstallimise ajal või siis, kui see teenus perioodiliselt meie serveritega kontakteerub, näiteks automaatsete värskenduste korral.

ETTEVÕTTE ANDMED

- nimi, aadress, osakond, kontaktteave ja muu teave seoses teie esindatava ettevõttega ning teie ülesanne selles ettevõttes

- kliendinumber

- käibemaksu-kohustuslase number

- saaja aadress

- ettevõtte e-posti aadress

- arve aadress

- tellimuse number

- parool

- makseteave

- pangakonto teave

- krediitkaarditeave

- ettevõtte telefoninumber

- ettevõtte mobiilinumber

 

- ettevõte

- keel

- kliendinõustaja / kontaktpunkt

- kliendi tähtsus

- struktuuriüksus

- osalemine kampaaniates või üritustel

- postiindeks

- toote ajalugu

- piirkond

- tagastused

- tellimuse number

 

 

Kui see on seadusega nõutav, taotleme teie nõusolekut enne teie isikuandmete kogumist, töötlemist ja kasutamist ülalnimetatud eesmärkidel. Samamoodi, kui me soovime teie isikuandmeid kasutada uuel või mõnel muul eesmärgil, teavitame teid sellest ja teostame muudatuse ainult juhul, kui see on nõutav või lubatud kohaldatava asjakohase seadusandluse alusel või kui olete selleks nõusoleku andnud.

Hiltis on juurdepääs teie isikuandmetele piiratud sedasi, et ligipääs on võimaldatud ainult neile isikutele, kellel see on vajalik oma töökohustuste täitmiseks. Eespool nimetatud eesmärkidel on teie isikuandmetele juurdepääs ainult piiratud arvul töötajatel Hilti ettevõttes (nt üksikisikutel müügi-, tugi-, õigus-, finants-, infotehnoloogia- ja raamatupidamise osakonnas, samuti teatud juhtidel, kellel on määratud asjakohane vastutus).

Kui pöördute Hilti poole, salvestame teie pöördumiste sisu, et aidata teil lahendada mis tahes probleemid, mis esineda võivad. Võime kasutada teie antud e-posti aadressi või telefoninumbrit, et teavitada teid meie teenustest, näiteks tulevaste muudatustest või parandustest.

Sõltuvalt teie seadetest võib teie Hilti veebisaitide ja rakendustega seotud tegevus olla seotud teie isiklike andmetega, eesmärgiga täiustada Hilti teenuseid ja Hilti pakutavaid reklaame.

4.     Miks ja kellega me isikuandmeid jagame?

Me ei müü, vaheta ega rendi teie isikuandmeid.

Käesolevas privaatsusteatises mainitud eesmärkidel avalikustame, edastame või jagame teie isikuandmeid muul moel teiste Hilti ettevõtete grupi üksustega järgnevalt kirjeldatud ulatuses või vastavalt teie nõusolekule konkreetse olukorra kontekstis (nt kui nõustute muud tüüpi andmete edastused seoses konkreetse teenuse registreerimisega). Isikuandmete jagamisel peame rangelt kinni kohalduvatest seadustest.

Me ei jaga isiklikke andmeid teiste ettevõtete, organisatsioonide ega üksikisikutega (väljaspool Hilti ettevõtet) välja arvatud juhul, kui kehtib üks järgmistest tingimustest:

Nõusolek: Me jagame isiklikke andmeid teiste ettevõtete, organisatsioonide ja üksikisikutega (väljaspool Hilti ettevõtet) ainult juhul, kui meil on selleks teie nõusolek. Me vajame igasuguse isikliku teabe jagamiseks osalemisnõusolekut.

Väline töötlemine: Pakume isiklikku teavet meie kolmandatest isikutest teenusepakkujatele vastavalt asjakohasele juhendile, ning asjakohase töötlemise eesmärgil, et nad täidaks ülesandeid meie nimel ja meie juhiste kohaselt. Kolmandast isikust teenusepakkuja saab juurdepääsu ainult sellistele isikuandmetele, mis on vajalikud tema konkreetsete ülesannete täitmiseks, ja ainult nende täitmise eesmärgil. Me tagame, et mis tahes kolmandast isikust teenusepakkuja on neist ülesannetest teadlik ja järgib neid. Samuti tagame, et iga kolmandast isikust teenusepakkuja käsitleb teie isikuandmetega vastavalt kehtivatele andmekaitseseadustele ning rakendab asjakohaseid tehnilisi ja organisatsioonilisi turvameetmeid, mis põhinevad meie juhistel ja meie isikuandmete puutumatust käsitleval teatel, ning kõiki teisi asjakohaseid konfidentsiaalsuse ja turvameetmeid.

Õiguslikud põhjused: Piiranguteta hõlmab see juhtumeid, kus me peame isikuandmeid jagama seaduste alusel või kohtute, õiguskaitseorganite või reguleerivate asutuste siduvate korralduste alusel. Kui me otsustame sellises kontekstis isikuandmeid avaldada, kaalume ka võimalusi avaldamise ulatuse vähendamiseks, näiteks lühendades esitatud teavet.

5.     Kas isikuandmeid edastatakse välismaale?

Hilti andmekogumiskohad valitakse pidades silmas tõhusat toimimist, et parandada jõudlust ja kaitsta andmeid seisakute või muude probleemide korral. Rakendame meetmeid tagamaks, et käesoleva isikuandmete puutumatust käsitleva teate alusel kogutavad andmeid töödeldaks vastavalt käesoleva teate sätetele ja kohaldatavate õigusaktide nõuetele (vastavalt andmete asupaigale).

Hilti poliitika näeb ette teie isikuandmete töötlemist ainult nendes riikides, kui asjakohaste andmekaitseseadustega on kehtestatud samal tasemel andmekaitse, mis Euroopa Liidus/Euroopa Majanduspiirkonnas. Hilti peakorter asub Liechtensteinis ja serverikeskused Šveitsis, mis tähendab, et Hilti töötleb isikuandmeid Šveitsi käsitleva Euroopa Liidu kaitse piisavuse raamotsuse kohaselt.

Hilti on võtnud tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, millega nähakse ette tehnilised ja korralduslikud turvameetmed ja protseduurid, mida Hilti vähemalt rakendab töödeldavate isikuandmete turvalisuse tagamiseks ja kaitsmiseks, sealhulgas andmete edastamise ajal. Hilti IT-protsessid on töötatud välja vastavalt ISO 27001 standardile.

Allpool on loetletud kõik meie kolmandast isikust teenuseosutajad:

Teenuseosutaja nimi

Riik 

Tegevus

Õigusraamistik / Turvameetmed andmete edastamisel

AWS - Amazon Web Services

 

Iirimaa, Saksamaa

Serverkeskus

Lepingulised, tehnilised ja korralduslikud meetmed

ELIC 

Saksamaa

Veebilehe arendus ja seotud hooldustööd

Lepingulised, tehnilised ja korralduslikud meetmed

Office365 

Iirimaa

  

Veebilehega seotud tegevused töökohal

Lepingulised, tehnilised ja korralduslikud meetmed

Adobe Campaign Manager 

Iirimaa 

Veebilehe seaded ja parametrisatsioon

Lepingulised, tehnilised ja korralduslikud meetmed

123ContactForm 

Saksamaa

Veebilehega seotud vormide looja

Lepingulised, tehnilised ja korralduslikud meetmed

Delego 

Iirimaa

Krediitkaarditeabe töötlemine ja edastamine makseteenuse osutajatele

Lepingulised, tehnilised ja korralduslikud meetmed

Salesforce

Iirimaa

CRM

Lepingulised, tehnilised ja korralduslikud meetmed

Didomi

Prantsusmaa

CMP

Lepingulised, tehnilised ja korralduslikud meetmed

Conversio Market & Strategy GmbH

Saksamaa

Klientide tagasiside

Lepingulised, tehnilised ja korralduslikud meetmed

Gim

Saksamaa

Klientide tagasiside

Lepingulised, tehnilised ja korralduslikud meetmed

Psyma and Consultic GmbH

Saksamaa

Klientide tagasiside

Lepingulised, tehnilised ja korralduslikud meetmed

Seissmo - Markt und Forschung

Saksamaa

Klientide tagasiside

Lepingulised, tehnilised ja korralduslikud meetmed

USP Management Consultancy

Holland

Klientide tagasiside

Lepingulised, tehnilised ja korralduslikud meetmed

Förster & Thelen Marktforschung

Saksamaa

Klientide tagasiside

Lepingulised, tehnilised ja korralduslikud meetmed

KSM Marktforschung

Saksamaa

Klientide tagasiside

Lepingulised, tehnilised ja korralduslikud meetmed

Computop

Saksamaa

Krediitkaarditeabe töötlemine ja teabe edastamine maksepakkujatele

Lepingulised, tehnilised ja korralduslikud meetmed

 

Hilti ON!Track kolmandast isikust teenuseosutajad:

Teenuseosutaja nimi

Riik 

Tegevus

Õigusraamistik / Turvameetmed andmete edastamisel

LogMeIn

 

Iirimaa

Tugiteenused

Lepingulised, tehnilised ja korralduslikud meetmed

ServiceNow

Holland

Tugiteenused

Lepingulised, tehnilised ja korralduslikud meetmed

GlobalLogic Worldwide Ltd

USA

Tarkvaraarendus

Lepingulised, tehnilised ja korralduslikud meetmed

Microsoft Azure Cloud Service: SQL Managed Instance, Western Europe

Lääne-Euroopa

Andmete säilitamine

Lepingulised, tehnilised ja korralduslikud meetmed

Infoguard

Šveits

Tugiteenused

Lepingulised, tehnilised ja korralduslikud meetmed

Trimble Information Technologies

India Private Limited

India

Tugiteenused

Lepingulised, tehnilised ja korralduslikud meetmed

Trimble Navigation Limited

USA

Tugiteenused

Lepingulised, tehnilised ja korralduslikud meetmed

Innominds Software Pvt. Ltd

India

Tugiteenused

Lepingulised, tehnilised ja korralduslikud meetmed

SAP

Saksamaa

Andmete säilitamine

Lepingulised, tehnilised ja korralduslikud meetmed

Atlassian

Austraalia

Andmete säilitamine tugiteenuste jaoks

 

Lepingulised, tehnilised ja korralduslikud meetmed

WalkMe

Saksamaa

Anonüümsete WalkMe kasutusandmete kogumine või registreerimine, Anonüümsete andmete hostimine või salvestamine

 

Lepingulised, tehnilised ja korralduslikud meetmed

Didomi

Prantsusmaa

CMP

Lepingulised, tehnilised ja korralduslikud meetmed

 

Kui soovite meie kolmandast isikust teenuseosutajate kohta lisateavet, võtke meiega ühendust.

6.     Miks ja kui kaua me isikuandmeid säilitame?

Tehniliste võimaluste ulatuses jätkab Hilti enda teenuste, veebilehtede ja rakenduste arendamist, et nende kasutamisega seoses kogutud isikuandmeid ei säilitataks kauem, kui see on vajalik käesolevas teates kirjeldatud eesmärkide täitmiseks ja/või asjakohaste seadustega nõutud või lubatud.

Alljärgnev tabel annab ülevaate Hilti teenuste, veebisaitide ja rakenduste töötlemistegevustest andmete kogumise eesmärgil; nende tüübi, õigusliku aluse ja kohaldatavate andmete säilitamise perioodide kohta.

Töötlemise eesmärgid

Isikuandmete liik ja teave kasutatud küpsiste kohta (kui neid kasutati)

Töötlemise õiguslik alus

Andmete säilitamise periood

Teenuste, veebisaitide ja rakenduste pakkumiseks, hoolduseks, kaitsmiseks ja parandamiseks, samuti selleks, et arendada uusi teenuseid, veebisaite ja rakendusi ning tagada Hilti ja meie klientide kaitse.

·         kasutajanimi ja parool (säilitatakse krüpteeritult)

·         kasutaja profiiliteave (nt eesnimi, nimi, e-posti aadress, telefoninumber, aadress)

·         kasutaja eelistused (nt eelistatud keele seaded)

·         IP-aadress, operatsioonisüsteem, brauseri tüüp, brauseri versioon, brauseri konfiguratsioon, internetiteenuse pakkuja nimi ja muu arvuti- ja ühendusega seotud teave, mis on seotud teenuste, veebisaidi ja rakendustega ühendatava seadme tüübi kindlaksmääramisega, võimaldades teie ja teie seadmega andmevahetust ning tagades teenuste, veebisaitide ja rakenduste mugav kasutamine

·         kui kasutate teenuste, veebisaitide ja rakenduste mobiiliversiooni: teave mobiilsideseadme operatsioonisüsteemi, kasutatud teenuste, veebisaitide ja rakenduste versiooni, internetiteenuse pakkuja nime ja muu seadme ja ühenduse teabe kohta, mis on olulised mobiilteenuste, veebisaitide ja rakenduste parandamiseks, meie serveritega ühendamiseks, sünkroniseerimisteenuste võimaldamiseks ja hõlbustamiseks ning mobiilirakenduste toetamiseks

·         selle veebisaidi URL ja IP-aadress, kust te saite juurdepääsu või kust teid suunati meie teenuste juurde, veebisaidile või rakendustesse, k.a kuupäev ja kellaaeg

·         Külastatud alamlehed ja funktsioonid, mida kasutatakse teenuste, veebisaitide ja rakenduste kasutamisel ning teenuste, veebisaitide ja rakenduste kaudu klikitud lingid, k.a asjakohane kuupäev ja kellaaeg

·         kogu üldine ressursiaadress (URL) klikkide voog teenustele, veebisaidile, rakendustesse ja nende kaudu, k.a kuupäev ja kellaaeg;

·         sisestatud otsinguterminid

·         nõusolekud ja antud load

Õigustatud huvi (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f).

Isikuandmete töötlemine on vajalik, et tuvastada teid kliendina, sobitada veebilehe funktsioone teie seadetega ja pakkuda isikupärastatud kasutaja-kogemust (vastavalt seadme tüübile). Lisaks on see teave vajalik teie andmete ja meie süsteemide kaitsmiseks volitamata ligipääsu eest ning teile pakutava kliendi-teeninduse pidevaks täiustamiseks.

/ Vajalik lepingu täitmiseks (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b)

Hiltiga sõlmitud lepingulise suhte raames tehtud tellimuste, nt Hilti veebipoes, puhul on nende töötlemiseks ja meie serverites säilitamiseks vaja identifikaatoreid ja turvameetmeid.

36 kuud

 

Et soodustada teenuste, veebisaitide ja rakenduste kaudu tehtud toodete ja teenuste tellimuste tegemist ja töötlemist

·           ettevõtete panga- ja raamatupidamisdokumendid

·           kasutajanimi ja parool

·           Hilti konto number

·           esitatud teenusetaotlused ja tellimused;

·           ostude ajalugu, sh pooleliolevad ja lõpetatud tehingud

·           sisestatud otsinguterminid

·           veebisaidil vaadatud või otsitud teenused/tooted

·           ostukorv ja makseteave

·           uudiskirja tellimine, registreerimine soodustusteks, eripakkumiste kasutamine

·           nõusolekud, antud load jmt

·           küsitluste vastused, arvustused, hinnangud ja muu tagasiside

·           meie pakutavate teenuste, veebisaitide ja rakenduste kaudu edastatud kommunikatsiooni sisu, sh veebisaidi sotsiaalsete kogukondade kaudu edastatud teave või muul viisil Hilti ja/või teiste kasutajatega jagatud teave, samuti vestlussõnumid ja vestluste ajalugu

Vajalik lepingu täitmiseks (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b).

Hiltiga sõlmitud lepingulise suhte raames tehtud tellimuste, nt Hilti veebipoes, puhul on nende töötlemiseks ja meie serverites säilitamiseks vaja identifikaatoreid ja turvameetmeid.

 

10 aastat pärast lepingu lõppemist

Vajaduse korral meie teenuste, koolituste, veebisaitide ja rakenduste kasutamisega seotud lepingute sõlmimiseks, täitmiseks või lõpetamiseks, näiteks Hilti netipoe kaudu tehtud tellimused.

Logistilistel eesmärkidel teie tellimuse töötlemiseks ja kohale toimetamiseks kohaliku veoteenuse pakkuja poolt.

Teenuslepingute sõlmimiseks, täitmiseks või lõpetamiseks, nt ON!Track rakenduses.

Lepingutes, suhtluses- ja ärikirjades sisalduvad isikuandmed.

Käibemaksudokumendid ning tolli- ja aktsiisitagastused.

Logistilistel ja muudel kohaletoimetamisega seotud põhjustel:

·         ettevõtte andmed (nt kohaletoimetamise aadress, tellimuse number, arve)

Teenuste, koolituste ja On!Track rakenduse kasutamiseks:

·         kliendi nimi ja e-posti aadress

·         geolokaliseerimisandmed, sealhulgas seadme asukoht, seadme ID, pilt (eraldi) (On!Track)

·         ladustamis- või töökoha asukohaandmed

·         Hilti ID

·         töötelefon ja hädaolukorra kontaktnumber

·         ühenduse andmed (IP-aadressid, sündmused, logid)

Vajalik lepingu täitmiseks (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b).

Hiltiga sõlmitud lepingulise suhte raames tehtud tellimuste, nt Hilti veebipoes, puhul on nende töötlemiseks ja meie serverites säilitamiseks vaja identifikaatoreid ja turvameetmeid.

Töötleme tehnilisi andmeid koos isikuandmetega teile On!Track teenuste osutamiseks. See hõlmab anonüümseid geolokaliseerimis-andmeid varade asukoha välja selgitamiseks vastuvõtva seadme asukoha põhjal.

On!Track rakenduse jaoks hangitud isikuandmeid säilitatakse 60 päeva pärast lepingu lõpetamist.

Logistika ja tellimuse kättetoimetamise eesmärgil kogutud isikuandmeid säilitatakse 10 aastat pärast lepingu lõpetamist.

Teie küsimustele ja päringutele vastamiseks seoses tehnilise toe või muu klienditeeninduse ja klientide peetud veebivestlustega seoses (nt AskHilti)

·         nimi ja e-posti aadress

·         teave kasutatud seadme kohta (brauseri tüüp, IP-aadress ja Java versioon)

·         vestluste kuupäevad ja kellajad

·         vestluste ja AskHilti foorumi kaudu saadetud teave (vestluste ajalugu)

·         Hilti konto number

·         Hilti ID

·         meie klienditeeninduse veebivestluste üleskirjutused

Õigustatud huvi (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f).

Isikuandmete töötlemine on vajalik veebilehe kasutaja vastava taotluse rahuldamiseks, mida ei oleks muul moel võimalik täita. Seega on töötlemine põhjendatud õigustatud huviga.

6 kuud (kvaliteedi-kontrolli ja tõendusmaterjali eesmärkidel)

Selleks, et muuta meie veebisait kasutajasõbralikumaks ja saada ülevaade meie veebisaidi külastajate ja meie rakenduste ja tarkvara kasutajate käitumisest, pseudonüümide alused ja mitmetes seadmetes, reklaamimise ja turu-uuringute eesmärgil ning võimaldamaks meil kohandada veebisaidi kasutajate individuaalsetele eelistustele.

Analüüsi läbiviimiseks ja kliendiuuringute teostamiseks, sh üldised turu-uuringud ja klientide vajaduste ja arvamuste vaatlemisele konkreetsetes küsimustes, müügi- ja liiklusmustrite loomiseks ning reklaamide tõhususe analüüsimiseks nii anonüümselt (nt andmete koondamise teel) kui ka individuaalselt (kui see on seadusega lubatud).

·         kasutajanimi ja parool (säilitatakse krüpteeritult)

·         kasutaja profiiliteave (nt eesnimi, nimi, e-posti aadress, telefoninumber, aadress)

·         kasutaja eelistused (nt eelistatud keele seaded)

·         IP-aadress, operatsioonisüsteem, brauseri tüüp, brauseri versioon, brauseri konfiguratsioon, internetiteenuse pakkuja nimi ja muu arvuti- ja ühendusega seotud teave, mis on seotud teenuste, veebisaidi ja rakendustega ühendatava seadme tüübi kindlaksmääramisega, võimaldades teie ja teie seadmega andmevahetust ning tagades teenuste, veebisaitide ja rakenduste mugav kasutamine

·         kui kasutate teenuste, veebisaitide ja rakenduste mobiiliversiooni: teave mobiilsideseadme operatsioonisüsteemi, kasutatud teenuste, veebisaitide ja rakenduste versiooni, internetiteenuse pakkuja nime ja muu seadme ja ühenduse teabe kohta, mis on olulised mobiilteenuste, veebisaitide ja rakenduste parandamiseks, meie serveritega ühendamiseks, sünkroniseerimisteenuste võimaldamiseks ja hõlbustamiseks ning mobiilirakenduste toetamiseks

·         selle veebisaidi URL ja IP-aadress, kust te saite juurdepääsu või kust teid suunati meie teenuste juurde, veebisaidile või rakendustesse, k.a kuupäev ja kellaaeg

·         külastatud alamlehed ja funktsioonid, mida kasutatakse teenuste, veebisaitide ja rakenduste kasutamisel ning teenuste, veebisaitide ja rakenduste kaudu klikitud lingid, k.a asjakohane kuupäev ja kellaaeg

·         kogu üldine ressursiaadress (URL) klikkide voog teenustele, veebisaidile, rakendustesse ja nende kaudu, k.a kuupäev ja kellaaeg

·         sisestatud otsinguterminid

·         nõusolekud ja antud load

Nõusolek (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a).

Nõusolek on vajalik, kuna see annab õigusliku aluse kliendiuuringute tegemiseks erinevate tegevuste jaoks, näiteks reklaami pakkumine, turundustegevus ning analüüside ja mustrite koostamine.

Õigustatud huvi (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f).

Isikuandmete töötlemine on vajalik, et täita veebilehe kasutaja mingit päringut, mida vastasel juhul täita ei saa.

Isikuandmete töötlemine on lisaks vajalik tagasiside kogumiseks meie toodete ja teenuste täiustamiseks klientide kogemuste ja arvamuste põhjal.

Seega on töötlemine õigustatud huvi tõttu põhjendatud.

36 kuud

Et saaksite meie teenuseid, veebisaite ja rakendusi registreeritud kasutajana kasutada

·         nimi, ametinimetus ja aadress

·         isiklikud kontaktandmed (telefon, e-post, faks jne)

·         kasutajanimi ja parool

·         Hilti konto number

·         esitatud teenusetaotlused ja tellimused

·         ostude ajalugu, sh pooleliolevad ja lõpetatud tehingud

·         sisestatud otsinguterminid

·         veebisaidil vaadatud või otsitud teenused/tooted

·         ostukorv ja makseteave

·         uudiskirja tellimine, registreerimine soodustusteks, eripakkumiste kasutamine

·         nõusolekud, antud load jmt

·         küsitluste vastused, arvustused, hinnangud ja muu tagasiside

·         meie pakutavate teenuste, veebisaitide ja rakenduste kaudu edastatud kommunikatsiooni sisu, sh veebisaidi sotsiaalsete kogukondade kaudu edastatud teave või muul viisil Hilti ja/või teiste kasutajatega jagatud teave, samuti vestlussõnumid ja vestluste ajalugu

Nõusolek (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a).

Lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b).

Teie isikuandmeid töödeldakse, et pakkuda teile lepingu sõlmimisele eelnevaid ja järgnevaid teenuseid ning parandada teie üldist kliendikogemust.

Õigustatud huvi (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f).

Isikuandmete töötlemine on vajalik, et tuvastada teid kliendina, sobitada veebilehe funktsioone teie seadetega ja pakkuda isikupärastatud kasutaja-kogemust (vastavalt seadme tüübile). Lisaks on see teave vajalik teie andmete ja meie süsteemide kaitsmiseks volitamata ligipääsu eest ning teile pakutava klienditeeninduse pidevaks täiustamiseks.

Kuni konto on aktiivne + 7 aastat

Et vältida meie teenuste, veebisaitide ja rakenduste kuritarvitamist või ebaseaduslikku kasutamist Õiguslike kohustuste täitmine, vaidluste lahendamine ja meie lepingute täitmine

·          nimi, ametinimetus ja aadress

·          isiklikud kontaktandmed (telefon, e-post, faks jne)

·          nimi, aadress, osakond, kontaktteave ja muu teave seoses teie esindatava ettevõttega (kui kohane) ning teie ülesanne selles ettevõttes

·          Hilti konto number

·          käibemaksukohustuslase number

·          esitatud teenusetaotlused ja tellimused

·          ostude ajalugu, sh pooleliolevad ja lõpetatud tehingud

·          kasutajaprofiili teave

·          ostukorv ja makseteave

·          teave veebisaidilt alla laaditud tarkvara kohta

·          automaatsed logifailid tõrkeotsingute ja turvalisuse huvides (nt häkkerite rünnakute tõrjumiseks)

·          logi seisakute aruannete kohta, ja erandjuhtudel, näiteks rikete, vigade või turvaintsidentide korral, võime meie või meie volitatud teenusepakkujad teostada logide käsitsi analüüsi

·          päringu kuupäev ja kellaaeg

·          soovitud faili jaoks edastatud andmete nimi, URL ja kogus

·          aruanne, mis näitab, et otsing oli edukas või selle ebaõnnestumise põhjust

·          taotleva arvuti operatsioonisüsteemi tüüp ja versioon (kui see edastatakse)

·          ekraani eraldusvõime ja värvisügavus (kui see edastatakse)

·          kasutatava brauseri tüüp ja versioon (kui see edastatakse)

·          kasutatava brauseri keeleseadistus ja installitud pluginad (kui need edastatakse)

·          küpsised, mis tuvastavad teie brauseri

IT turvameede ja õigusliku kohustuse täitmine (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt c).

Tellimuste ja teie andmetele ligipääsemise puhul, nt Hiltiga sõlmitud lepingulise suhte alusel, on nende töötlemiseks ja meie serverites säilitamiseks vaja identifikaatoreid ja turvameetmeid.

 

Logifailid kustutatakse 90 päeva pärast

Teie sobivuse hindamine teatud liiki pakkumiste, toodete või teenuste jaoks

·          nimi, ametinimetus ja aadress;

·          isiklikud kontaktandmed (telefon, e-post, faks jne)

·          nimi, aadress, osakond, kontaktteave ja muu teave seoses teie esindatava ettevõttega (kui kohane) ning teie ülesanne selles ettevõttes

·          Hilti konto number

·          käibemaksukohustuslase number;

·          esitatud teenusetaotlused ja tellimused

·          ostude ajalugu, sh pooleliolevad ja lõpetatud tehingud

·          kasutajaprofiili teave

·          kinnitus selle kohta, kas tegu on eraisikust kasutajaga või tööalase kasutajaga

·          uudiskirja tellimine, registreerimine soodustusteks, eripakkumiste kasutamine jne

·          nõusolekud, antud load jmt

Nõusolek (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a).

Õigustatud huvi (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f).

Teie isikuandmete töötlemine on vajalik, et tagada, et saaksime anda teile teie ostetud toodete ja teenuste kohta täpset teavet ning teie kasutajakogemuse isikupärastamiseks.

90 päeva

Et suhelda teiega seoses teiste teemadega (nt teile meeldetuletuste, tehniliste teadete, värskenduste, turvahoiatuste, tugi- ja haldussõnumite või teenuse märguannete saatmiseks)

·         e-posti aadress

·         riik

·         keel

·         viimase suhtluse kuupäev

·         mobiilinumber

·         Hilti ID

Õigustatud huvi (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f).

Isikuandmete töötlemine on vajalik meie teenuste, veebisaitide ja rakenduste kasutamiseks, mis ei oleks muidu võimalik. Seega on töötlemine põhjendatud õigustatud huviga.

Kuni konto on aktiivne + 7 aastat

Andmaks teile teavet toodete ja teenuste kohta, mis võivad teile huvi pakkuda, tavapäraste meilide, e-posti, telefoni, faksi, uudiskirjade, SMS-ide ja MMS-ide kaudu, sh perioodiline reklaammaterjalide edastamine Hilti toodete, teenuste ja eripakkumiste kohta, mis just teile suunatud (otseturustamine).

 

Korraldamaks küsitlusi, võistlusi, auhindade loosimisi või muid tegevusi või üritusi, milles olete vabatahtlikult osalenud.

·         e-posti aadress

·         riik

·         keel

·         nõusoleku riik ja kuupäev

·         viimase suhtluse kuupäev

·         mobiilinumber

·         Hilti ID

Nõusolek (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a).

Õigustatud huvi (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f).

Isikuandmete töötlemine on vajalik, et teavitada klienti sündmustest, millest nad on tõenäoliselt huvitatud ja kaasata neid aeg-ajalt tegevustesse (nt tootekvaliteedi küsitlused)

3 aastat pärast viimast otseturustamise kontakti

 

 

 

12 kuud pärast küsitluse täitmist

 

7.     Millised privaatsusega seotud valikud teil on?

Teie usaldus aitab muuta meie teenused, veebisaidid ja rakendused teie jaoks veel paremaks. Me säilitame teie andmeid privaatselt, turvaliselt ja teeme seda teie eelistuste põhjal.

Meie eesmärk on hoida oma teenused, veebisaidid ja rakendused töös viisil, mis kaitseb teavet juhusliku või pahatahtliku hävitamise eest. Seetõttu ei saa me, kui te olete meie teenustes, veebilehtedel või rakendustes teabe kustutanud, selle koopiaid meie aktiivsetest serveritest koheselt kustutada ning eemaldame teabe meie varusüsteemidest teatud aja möödudes, vastavalt asjakohastele seadustele (vt punkt 6).

Meie sidusplatvormide kasutajaks registreerumisel saate valida, kas soovite saada Hilti pakutavat turundusteavet. Registreerudes saama Hilti pakutavat turundusteavet, saate anda sõnaselge nõusoleku, et Hiltil on õigus teie antud andmeid (nt e-posti aadress) koguda, töödelda ja kasutada, et saata teile korrapäraselt kirjalikku elektroonilist teavet, mis sisaldab ettevõtte, toote või teenusega seotud informatsiooni, nt uudised Hilti toodete või Hilti teenuste kohta või Hilti turunduskampaaniate kohta (nt võistlused, allahindlused, reklaamid), ettevõtte muudatuste kohta või kliendiküsitlustele vastama kutsumiseks (nt kliendirahulolu või kliendinõudmiste alased küsitlused).

Meie B2B äritegevuse raames võite enda telefoninumbri kasutamise klienditeeninduse, „Eelistuskeskuses“ või teie müügialase kontaktisiku kaudu igal ajal keelata.

Oma Hilti teenuseid, veebisaite ja rakendusi saate vaadata ja muuta (sh küpsised ja sarnased tehnoloogiad) kasutades meie Küpsiste seadistuse juhtpaneeli. Lisateabe saamiseks vt punkti 9.

Teil on võimalik igal ajal muuta või kohandada oma Hilti kontol seatud e-posti aadressi või mobiiltelefoni numbrit. Hilti kontole pääsete oma kliendiprofiili kaudu pärast meie veebilehel registreerumist või klikkides lingil „Eelistuskeskus“, mis on kõigis meie poolt teile saadetud e-kirjades.

Enda kohaldatavatest andmekaitsealastest õigusaktidest tulenevate õiguste rakendamiseks võite meiega veebivormi kaudu igal ajal ühendust võtta

Juhul, kui tühistate oma nõusoleku töötlemistegevuseks, jätab Hilti endale õiguse teie isikuandmeid edasi töödelda ja kasutada niivõrd, kui see on seadusega nõutav või lubatav, nt teie tellimuse tühistamise haldamiseks või küpsiste seadete muutmiseks teie küpsiste seadistuse järgi.

Saate seadistada enda reklaami pakkumisega seotud eelistusi mistahes ajal Hilti “Eelistuskeskuse“ vahendusel või klienditeeninduses.  Säilitame seda teavet koos teie konto või Hilti ID-ga ja kasutame seda, kui kasutate Hilti teenuseid, veebilehti ja rakendusi ning teile kirjalike teadete saatmisel.

Teil on füüsilise isikuna järgmised õigused:

Õigus esitada vastuväiteid: teil on õigus oma konkreetsest olukorrast lähtudes esitada igal ajal ja mistahes vorminõueteta vastuväiteid teid puudutavate isikuandmete töötlemise suhtes Hilti poolt, kui selline töötlemine toimub Hilti või kolmanda isiku õigustatud huvi alusel. Teil on lisaks mistahes vorminõueteta esitada vastuväiteid enda isikuandmete kasutamise suhtes otseturunduse ja reklaami eesmärgil. Kui esitate vastuväiteid otseturunduse eesmärgil toimuva andmete töötlemise suhtes, lõpetame teie isikuandmete töötlemise sellel eesmärgil. (Isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 21)

Õigus andmetega tutvuda: teil on õigus saada Hiltilt kinnitust selle kohta, kas teid käsitlevaid isikuandmeid töödeldakse, ning sellisel juhul tutvuda isikuandmete ja järgmise teabega: töötlemise eesmärk, asjaomaste isikuandmete liigid. (Isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 15)

Õigus andmete parandamisele: teil on õigus nõuda, et Hilti parandaks põhjendamatu viivituseta teda puudutavad ebaõiged isikuandmed (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 16). Lisaks saate enda andmeid Hilti konto all muuta.

Õigus andmete kustutamisele („õigus olla unustatud“): teil on õigus nõuda, et Hilti kustutaks põhjendamatu viivituseta teie isikuandmed, kui esinevad  isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 17 kirjeldatud alused. (Isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 17)

Õigus isikuandmete töötlemise piiramisele: teil on õigus nõuda, et Hilti piiraks isikuandmete töötlemist isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 18 kirjeldatud juhtudel (vaidlustatakse isikuandmete õigsus, töötlemine on ebaseaduslik, Hilti ei vaja isikuandmeid enam töötlemise eesmärkidel, olete esitanud isikuandmete töötlemise suhtes vastuväite, ajaks kuni kontrollitakse õigusliku aluse olemasolu). (Isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 18)

Andmete ülekandmise õigus: teil on õigus saada Hilti poolt töödeldavaid isikuandmeid struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul ning õigus edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale, ilma et Hilti seda takistaks, kui selleks esinevad vastavad alused. (Isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 20)

Õigus esitada järelevalveasutusele kaebus: kui olete seisukohal, et teid puudutavate isikuandmete töötlemine rikub isikuandmete kaitse üldmääruse tingimusi, on teil õigus esitada kaebus järelevalveasutusele (vt edasi punkt 11). (Isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 77)

Nõusoleku tagasi võtmine: teil on õigus loobuda isikustatud turunduslike teadete saamisest. Saate oma Hilti alaseid turunduseelistusi muuta Hilti kontole sisse logides või otse Küpsiste Seadete menüüst. (Isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 7.3)

Kasutage nende õiguste kohta lisateabe saamiseks ametlikku Euroopa Liidu veebilehte.

8.    Mida me veel teeme, et teie isikuandmeid kaitsta?

Hilti mõistab teabe ja andmete turvalisuse tähtsust ja me tahame, et teie külastused ja ostud meie kaudu oleksid võimalikult ohutud.

Teie isikuandmete kaitseks oleme rakendanud mõistlikke ja kaasaegseid kaitsemeetmeid ja ettevaatusabinõusid, sealhulgas tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, mis on suunatud internetis ja internetivälises kontekstis volitamata juurdepääsu, ebaõige kasutamise, muutmise, ebaseadusliku või juhusliku hävitamise ja juhusliku kadumise vastu. Hilti töötajad on saanud vajaliku väljaõppe ja kohustuvad kaitsma neile tööülesannete täitmisel kättesaadavaid isikuandmeid.

Näiteks:

 • kui kasutate meie veebisaiti, on teie brauseriga suhtlemine krüpteeritud SSL-i (Secure Socket Layer) tehnoloogia abil. See tähendab, et kui kasutate meie veebisaiti, krüpteeritakse registreerimis- ja sisselogimisprotsesside ajal esitatud isikuandmed, enne kui need interneti kaudu saadetakse;
 • vaatame üle meie teabekogumise protsessi, ladustamis- ja töötlemistavade terviklikkuse, sh füüsiliste turvameetmed, et vältida volitamata juurdepääsu süsteemidele;
 • piirame Hilti töötajate, töövõtjate ja agentide juurdepääsu isikuandmetele, lähtudes vajaduspõhisusest, eesmärgiga neid andmeid meie jaoks töödelda. Osalevatele isikutele kehtivad ranged lepingulised konfidentsiaalsuskohustused ning osalevaid isikuid võib distsiplineerida või tegevuselt eemaldada, kui nad ei täida neid kohustusi.

Peaksite veebis või rakendustes jagama ainult sellist isiklikku informatsiooni, mida olete valmis jagama teades, et ükski organisatsioon või süsteem ei saa kunagi olla 100% turvaline ja kaitstud.

Pidage meeles, et krediitkaardi andmete kasutamiseks on alati tarvis teie selgesõnalist luba.

Turvalisuse tase tõuseb, kui te Kilti teenuste, veebilehtede ja rakenduste sisselogimise kaitstud alade kasutamise lõpetades end ka välja logite.

9.     Küpsiste ja muude sarnaste tehnoloogiate kasutamine

Me kasutame küpsiseid ja sarnaseid tehnoloogiaid seoses meie teenustega, veebisaitide ja rakendustega, nii nagu on kirjeldatud meie Küpsiste poliitikas või Privaatsuse juhtpaneeli.

Küpsised on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse teie arvutisse või mobiilseadmesse veebisaidi või rakenduse külastamisel. Tehnilised küpsised aitavad meil meeles pidada teavet teie külastuse kohta, nagu näiteks eelistatud keel või eelistatud menüü seadistused. Peaaegu kõik meie teenused, veebisaidid või rakendused vajavad küpsiseid, ning me teavitame teid neist kõigil neil platvormidel, sõltuvalt kasutatavate küpsiste tüüpidest.

Meie küpsiste poliitikas, mis selgitab, kuidas me küpsiseid ja muud teavet kasutades teie isikuandmete privaatsus kaitseme, on teil võimalik näha nimekirja Hilti kasutatavate küpsiste tüüpidest ja ka sellest, kuidas Hilti ja meie partnerid küpsiseid reklaamides kasutavad.

Sõltuvalt teie küpsiste seadetest võime kasutada klientide ja kasutajate käitumise analüüsimiseks andmeid (sh isikuandmeid), aga ka selleks, et hinnata klientide ja kasutajate vajadusi ja arvamusi erinevatest aspektidest, optimeerida müügi- ja äritegevuse struktuure ning analüüsida konkreetsete reklaamimeetmete mõju.

Samuti võite oma brauseri seadistada nii, et blokeeritakse kõiki küpsiseid, või valida teile sobival tasemel isikupärastamise. Siiski on oluline meeles pidada, et paljud meie teenused ei pruugi korralikult töötada, kui olete küpsiste kasutamise keelanud. Näiteks ei pruugi me meeles pidada teie keele-eelistusi.

Kasutades meie küpsise seadistuste juhtpaneeli, saate valida, kas meil on võimalik koguda isikupärastatud kasutusandmeid (nt alamlehed, mida meie teenustes, veebisaitidel ja rakendustes külastanud olete; ostude ajalugu, sh avatud ja lõpetatud tehingud; sisestatud otsinguterminid, meie veebisaitidel ja rakendustes vaadatud või otsitud teenused / tooted; ostukorv ja makseteave), mõnel juhul ka mitmest seadmest, ning kliendi- ja kasutajaprofiilide loomise osana kombineerida see teiste isikuandmetega, mis kogutud või kogutavad ärisuhe raames, seoses lepingu täitmisega või lepinguliste suhete lõpetamisega (nt nimi ja ametlik aadress, tellimuste ja ostude ajalugu, teie tööstusharu seotus), ning asjakohastel juhtudel ja teie selgesõnalise loaga teie isikupärastatud kasutusandmed ka muude Hilti toodete ja teenustega seoses (nt Hilti tarkvara või Hilti rakendused).

TEAVE MEIE KÜPSISTE KOHTA

Käesolevas küpsiste teatises kirjeldame seda, kuidas toimub teie isikuandmete kogumine, töötlemine ja kasutamine küpsiste ja sarnaste tehnoloogiate abil meie veebi- ja mobiiliplatvormide kasutamise ajal.

Olulised küpsised

Kasutaja soovitud teenuse osutamiseks oluliste küpsiste ja sarnaste tehnoloogiate (nt sessiooni küpsised, autentimise küpsised ja kasutaja turvalisuse küpsised) pole teie nõusolek vajalik.
Kasutame teie nõusolekut küsimata küpsiseid ja sarnaseid tehnoloogiaid järgmisel eesmärgil:

 •   teie sessiooni turvaliseks haldamiseks meie platvormil, nt registreeritud kasutajate sisse logituna hoidmiseks kogu sessiooni vältel;
 •   teie ostukorvi sisu salvestamiseks aktiivsete ja tulevaste sessioonide ajal Hilti veebilehtedel ja mobiilirakendustes;
 • kasutaja ja platvormi koostoime jälgimiseks, nt meie teenuste kasutamise ajal tekkinud võimalike probleemide tuvastamiseks.

Meie usaldatud jälgimis- ja reklaampartnerid

Hilti kasutab enda ja kolmandate isikute küpsiseid. Lisateavet meie küpsiste ja partnerite kohta leiate, klõpsates siin.

10.     Lingid teistele veebilehtedele

Meie teenused, veebisaidid ja rakendused võivad sisaldada linke teistele teenustele, veebisaitidele ja rakendustele; neid linke kasutades lahkute meie teeninduspiirkonnast. Kui külastate selliseid teisi teenuseid, veebisaite ja rakendusi, peaksite olema ettevaatlik ja lugema hoolikalt läbi rakenduse või veebisaidi suhtes kehtivat isikuandmete puutumatust käsitleva teate. Hilti ei saa vastutada ja ei vastuta teiste veebisaitide eest, selliste teenuste, veebisaitide ja rakenduste sisu ning nende privaatsustavade eest ega toeta neid.

11.     Vastavus ja koostöö reguleerivate asutustega

Kontrollime regulaarselt meie tegevuse vastavust isikuandmete puutumatust käsitlevale teatele. Teeme tihedat koostööd Liechtensteini, kus asub Hilti peakorter, andmekaitse järelevalveasutusega. Teil on õigus esitada kaebus Liechtensteini andmekaitse järelevalveasutusele või enda kohalikule andmekaitse järelevalveasutusele (Andmekaitse Inspektsioon) . Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis, nt enda peamise elukoha, töökoha või rikkumise toimumise koha riigis. Soovitame esitada mistahes päringuid või esitada mistahes kaebusi, kirjutades otse aadressil: baltics-DPO@hilti.com. Andmekaitseametnik on õige kontaktisik kõigis andmekaitset puudutavates küsimustes.

12.     Kuidas edastatakse käesoleva isikuandmete puutumatust käsitleva teate muutusi?

Meie tegevus muutub pidevalt, mis tähendab, et meie isikuandmete puutumatust käsitlevat teadet uuendatakse aeg-ajalt. Kontrollige seda isikuandmete puutumatust käsitlevat teadet aeg-ajalt, et veenduda, et olete rahul muudatustega, mis meil on tulnud teha.

Me ei piira teie õigusi, mis tulenevad sellest isikuandmete puutumatust käsitlevast teatest, ilma teie selge nõusolekuta. Me avaldame isikuandmete puutumatust käsitleva teate mis tahes muudatused ja kui muudatused on ulatuslikud, anname neist teada ka emaili teel.

13.     Võtke meiega ühendust

Teie tagasiside on alati teretulnud. Kui teil on küsimusi või muresid seoses meie privaatsustavade või veebipõhise privaatsusega, võtke meiega julgelt ühendust:baltics-DPO@hilti.com 

Jaga