Vastavus ja ärieetika

Korruptsioonivastane võitlus ja altkäemaksu võtmine

Hilti compliance and business ethics

Aus konkurents, eetiline käitumine ja seaduste järgimine on meie ettevõtlustegevuse lahutamatu osa. Meie ettevõtlustegevuse aluseks on ausus, vastutustunne, järjepidevus ja läbipaistvus – alati ja kõikjal.

Sellele tuginevad meie usaldusväärsed suhted klientide, tarnijate ja partneritega.

RAHVUSVAHELINE KORRUPTSIOONIVASTANE PARTNERLUS

Osaleme nii peamistes rahvusvahelistes korruptsioonivastastes algatustes kui ka nõuame, et meie ettevõte võitleks järjekindlalt korruptsiooni ja altkäemaksu võtmise vastu ning järgiks sotsiaalse ja keskkonnavastutuse standardeid.

  • Korruptsioonivastane partnerlus
    2004. aastal osalesime Šveitsis Davoses toimunud Maailma majandusfoorumi algatuses Partnerlussuhted korruptsiooni vastu. Selle eesmärk oli ehitussektoris korruptsioonivastaste meetmete kasutuselevõtt üle kogu maailma. Osaledes rõhutame, et Hilti kohaldab altkäemaksu andmise suhtes selget nulltolerantsi.

  • ÜRO üleilmne kokkulepe
    2006. aastal liitusime ÜRO egiidi all oleva ÜRO üleilmse lepinguga, mis kohustab ettevõtteid järgima sotsiaalse ja keskkonnavastutuse standardeid.

TÖÖTAJATE KÄITUMISKOODEKS

Nõuame, et kõik meie töötajad järgiksid alati seadusi ja meie ettevõtte põhimõtteid. Meie töötajate käitumiskoodeks sätestab, kuidas me töötame ja see koodeks on meie ettevõtlustegevuse keskmes.

TARNIJA KÄITUMISKOODEKS

Nõuame, et meie tarnijad järgiks inimeste põhiõigusi, töövõtjate õigusi, töötervishoidu ja -ohutuse ning keskkonnanõudeid. Samuti palume neil tagada korruptsioonist loobumise kavatsuse. Need standardid on siduvad isegi siis, kui kohaldatavad riiklikud või rahvusvahelised õigusaktid on leebemad. Teeme oma tarnijate auditit, kasutades selleks järelevalve- ja auditeerimisvahendeid.

Jaga