Volikiri

 

Hilti Eesti OÜ

Mustamäe tee 46

TALLINN ………  2019  nr ….….

 

V O L I K I R I

.........................................................., asukohaga .........................................................., tegutsedes 

           ( Firma nimi )                                                                                                    ( aadress )

 

oma seadusliku esindaja – juhatuse esimehe .............................................................. isikus, volitab

                                                                                         ( volitaja, allkirja õiguslik )

 

Nimi:.......................................................... isikukood: ................................. telefon: ............................

Nimi:.......................................................... isikukood: ................................. telefon: ............................

Nimi:.......................................................... isikukood: ................................. telefon: ............................

Nimi:.......................................................... isikukood: ................................. telefon: ............................

Nimi:.......................................................... isikukood: ................................. telefon: ............................

Nimi:.......................................................... isikukood: ................................. telefon: ............................

Nimi:.......................................................... isikukood: ................................. telefon: ............................

Nimi:.......................................................... isikukood: ................................. telefon: ............................

Nimi:.......................................................... isikukood: ................................. telefon: ............................

 

 tellima teenuseid ja ostma vara Hilti Eesti OÜ esindustest. 

 

Volikiri on kehtiv kuni tähtajani   …………….................. ( kui tähtajatu siis kirjutada tähtajatu)

 

Käesolev volikiri tühistab kõik eelnevalt väljastatud volikirjad ................. ( jah/ ei )

 

Kohustume viivitamatult teatama muudatustest volitatud isikute hulgas, aga ka muutunud kontaktandmetest.

 

Kontakttelefon:  ……………………

 

Nimi: .................................................

 

Allkiri: ..............................................

 

Kuupäev: ..........................................

Volikiri näidis

Jaga