Ülesütlemisavaldus

Lepingust taganemise avalduse tüüpvormHilti Eesti Osaühingule
Registrikood: 10390953
Aadress: Mustamäe tee 46, 10621 Tallinn
e-post: eesti@hilti.com

Käesolevaga  taganen lepingust nr ……, mille esemeks on järgmine asi/asjad:Tellimuse esitamise kuupäev:

Asja kättesaamise kuupäev:

Tarbija nimi:

Tarbija aadress

Tarbija allkiri (ainult juhul, kui käesolev vorm esitatakse paberil)

Kuupäev:

Lepingust taganemise avalduse tüüpvorm

Jaga