Facade building solution

Fassaadid

Hilti töötab paljude eri sektoritega üle maailma, aidates meie klientidel ehitada ohutumalt, kiiremini ja julgemalt. Saame aru, kui erinev on teie valdkond ja pakume just selleks sobivaid lahendusi.

Kui tegelete akenseina või rippfassaadi projektiga, on paneeli ääre projekteerimine keeruline. Kui olla hästi teadlik asjaomastest nõuetest, saab vältida hilisemaid probleeme projekteerimisel, ehitamisel ja hooldamisel.

OLEME SIIN SELLEKS, ET TEID AIDATA

Aitame teid juba projekteerimisest peale ja anname nõu, millised on optimaalsed rippfassaadi kinnituste ja tuletõkke tehnilised lahendused.

Fassaadieksperdid

PROFIS ENGINEERING TARKVARA

Hiljem paigaldatava ankurduse projekteerimise tarkvara.

Lisateave

TULETÕKETE INSENERTEHNILINE HINDAMINE

Tuletõkkelahendused ei ole kunagi ühesugused ega lihtsad. Kui objekti tuletõkkevajadused on sellised, kuhu meie paljud katsetatud süsteemid ei sobi, on meie kõrghariduse ja väljaõppega tuletõkkeinsenerid valmis tegema teie vajadustele vastava erilahenduse projekti.

Lisateave
fasāde

RIPPFASSAADI TOOTMINE

Aitame teid rippfassaadi tootmisel, pakkudes teie vajadustest lähtudes palju erinevaid tooteid ja lahendusi. Rippfassaadi osad (vertikaalimpostid, rõhtimpostid ja paketid) tehakse paigaldusvalmis kontrollitud tootmiskeskkonnas. Selleks et sein kohapeal kiiresti monteerida, on vaja suurt täpsust ja rangeid tolerantse. Kõigi tehases valmistatud komponentide jaoks on vaja tööjooniseid ja üldplaane, et saada neile ehituseeskirjade kohane heakskiit. Hilti pakub ideaalseid lahendusi puurimiseks ja lõikamist ning paneelide monteerimise lahendusi.

Image alt text (optional)

RIPPFASSAADI PAIGALDAMINE

Hilti kutsetunnistusega insenerid ja kliendihaldurid saavad aidata teid kogu projekti jooksul alates projekteerimisest ja lõpetades paigaldamisega, abistades teid objektil, et leida lahendused täielikult kohapeal kokkupandavate või pakett-süsteemide, klaasseinte ja katuseakende paigaldamiseks ning vooderduse kinnitamiseks.

Image alt text (optional)

RIPPFASSAADI VAHETU KINNITAMINE

Vahetu kinnitamise tehnoloogia puhul kasutatakse püssirohuga töötavat püstolit, millega sisestatakse nael või keermega tihvt kas betooni või terasesse. See on rippfassaadide kinnitamiseks kiire ja lihtne lahendus. Kuna naelad või tihvtid puutuvad pidevalt välistingimustega kokku, peavad need olema roostevabast terasest.

Image alt text (optional)

RIPPFASSAADI KINNITAMINE ANKRUTEGA

Keerulised rippfassaadide projektid on projekteerijatele sageli suur peavalu, eriti kui veel kiire ka on. Projekteerimine ja teostamine peab seetõttu sageli toimuma peaaegu paralleelselt. Kui projekt kiiresti muutub, võib olla võimatu kasutada kogu ehitises ankurdusprofiile. Sellisteks puhkudeks pakub Hilti ankurpolte, mis on mitmekülgne end tõestanud lahendus fassaadi kinnitamiseks ja see sisaldab ka Hilti revolutsioonilist väljajooksusoonega ankrut HUS3.

RIPPFASSAADI TULETÕKESTUS

fasāde

Välisseina tuletõkked on arhitektidele ja inseneridele ainulaadsed projekteerimispähklid

Nagu kõik ehitiste vuugid on rippfassaadi vuugid pidevas liikumises ja nihkuvad õige pisut kandetarindite suhtes. Kui projekteerida selline rippfassaadisüsteem, milles ei arvestata liikumise, lekete ja veekindlusastmega, võib hiljem olla vaja kulukat remonti.

Hilti on loonud tootesarja, mis vastab neile nõuetele ning pakub katsetatud ja heakskiidetud süsteeme, mis sobivad paljudeks eri väliskasutusteks.

Jaga