TULETÕKETE KOOLITUSED

Hilti firestop training for specifiers

Hilti tuletõkete tehniline koolitus on mõeldud:

 • arhitektidele,
 • ehitusinspektoritele, 
 • disaneritele, 
 • elektri- ja mehaanikainseneridele 
 • ning fassaadikonsultantidele.

See pakub teile uut teavet passiivsete tuletõkete põhiliste kasutusviiside, eeskirjade ja heakskiitude ning ülevaatusmeetodite kohta ja õpetab valima teie töökoha jaoks õiget tuletõkkesüsteemi.

Me kohandame koolitust ka vastavalt teie kogemusele. Meil Hiltis on 25 aastat kogemust tuletõkete ja passiivsete tuletõkkesüsteemide alal.

MIKS ON TULEOHUTUS OLULINE

Tuleohutussüsteemid võivad päästa tulekahju korral elusid ja piirata hoonele tekkivaid kahjusid. Need on ka seadusega nõutavad.

Passiivsed tuleohutussüsteemid on mõeldud tule, suitsu ja mürgiste gaaside levimise tõkestamiseks tulekahju korral. Need sulgevad tuleohutusnõuetega reguleeritud ruumide seintes, lagedes ja põrandates olevad avad, mis esinevad torude ning kaablite juures ja ühinemiskohtades.

Seega on oluline lisada passiivne kaitse tulekahjude eest – tuletõkkesüsteem – igasse ehitisse juba projekteerimisetapis.

Hilti pakub laia valikut nõuetele vastavaid tuletõkketooteid, projekteerimistarkvara ja tehnilist tuge tuletõkkesüsteemide projekteerimisel ning valimisel.

MIDA KOOLITUS SISALDAB

Saate uut teavet järgmiste teemade kohta:

 • Tuletõkete üldine teooria.
 • Tuletõkete tehniliste andmete väljaselgitamise meetodid.
 • Tuletõkete eeskirjad ja heakskiidud.
 • Peamised tuletõkete kasutusviisid.
 • Tuletõkete ülevaatusmeetodid.
 • Kuidas valida teie valdkonna jaoks õige toode.

MIDA SEE MULLE ANNAB

Hilti specifiers training for firestop
 • Vastavus ja vastutus – saate üldised teadmised ülevaatusmeetodite, seonduvate eeskirjade ja heakskiitude kohta.
 • Kuidas tuletõkkesüsteeme valida ja produktiivselt kasutada.
 • Kohandatud koolitus vastavalt teie kogemusele, tegevusalale ja vajadustele.
 • Iga osaleja saab isikliku tunnistuse.

KOOLITUSE PÕHIFAKTID

Koolituse pakutav teave ja struktuur
 
1. Sihtrühm
Arhitektid, ehitusinspektorid, kujundajad, elektriinsenerid, fassaadikonsultandid, inspektorid, mehaanikainsenerid
2. Tegevusala
Kõik tegevusalad, mis hõlmavad tuletõkete paigaldamist
3. Kestus
4 tundi
4. Osalejate arv
6 - 12 
5. Dokumendid
Koolituse materjalid osalejatele
6. Tunnistused
Jah, isiklik osavõtu tunnistus
7. Kuupäevad
Kokkuleppel
8. Asukoht
Kokkuleppel
9. Hind
xx

Jaga