INSENERTEHNILISED LAHENDUSED KINNITAMATA KASUTUSEKS

Hilti engineering judgements

Hilti on katsetanud ulatuslikult nii tuletõkke läbiviike kui ka ehitusliidete tuletõkkerakendusi. Projekti eri etappides esinevate ehituslike erinevuste tõttu ei ole kõigi potentsiaalsete tuletõkkerakenduste katsetamine siiski võimalik.

Hilti on selliste olukordade jaoks loonud protsessi, mis võimaldab luua kohandatud jooniseid konkreetsete rakenduste tarbeks. Hilti kohandatud joonised ehk insenertehnilised hinnangud on välja töötatud rahvusvahelise tuletõkkenõukogu (IFC) kehtestatud tunnustatud tuletõrjelahenduste ja suuniste hoolika ja piiratud kohaldamise teel. Sarnaste süsteemide katseandmeid analüüsitakse ja kasutatakse sarnaste rakenduste puhul, mis ei vasta täpselt kehtiva UL-nimekirja süsteemi kriteeriumidele.

Meie kvalifitseeritud spetsialistid on saanud väljaõppe, et koostada insenertehnilisi hinnanguid olukorras, kus ULi tüübikinnitus puudub.

Jaga