Construction productivity

KUIDAS EHITUSOBJEKTI TOOTLIKKUST SUURENDADA

Meie tootlikkuse analüüsi teenuse abil

Mõistame, et mõned peamised katsumused, millega ehitusettevõte peab rinda pistma, on kulude kontrolli all hoidmine, nõuetele vastavuse tagamine ning tööjõuhaldus, et teil oleks piisavalt õigete oskustega töölisi, kes töö ära teevad.

Ebatõhusad protsessid, planeerimata kulud ja ebaproduktiivne tööjõud võivad moodustada projekti kogukuludest kuni 25%, mis võib teie ettevõttele ja selle kasumlikkusele halvasti mõjuda.

Kui soovite mõistatamise lõpetada, siis pöörduge tootlikkusanalüüsi asjus mõne meie tootlikkuseksperdi poole. Meie aitame teil vähendada kulusid ja suurendada tootlikkust neis valdkondades, mis on teie ettevõtte seisukohast kõige olulisemad.

EHITUSOBJEKTI TOOTLIKKUSE PEAMISED MÕJUTEGURID

TE 60-A36 Application

Moodsate seadmete kasutamine

Saadaval on palju tööriistu paljudelt kaubamärkidelt, mille seast valida. 

Näiliselt lihtne seadmete ja tööriistade valik mõjutab sageli töö tegemiseks kuluvat aega ja vaeva, nii et sel võib olla projekti tootlikkusele märkimisväärne mõju. 

Kõige moodsamaid tööriistu kasutavad töötajad tegutsevad tulemuslikumalt, ja kui valite partneri, kes pakub teile tõrgete korral tugiteenuseid, ei teki teie ettevõttel ebausaldusväärsete tööriistade tõttu kulukaid tööseisakuid.

Tööriistapargi tegelikud kulud

Kas olete kunagi mõelnud, kui palju tööriistad teile tegelikult maksma lähevad? 

Summa, mille tööriistade ostmisel välja käite, on harilikult alles algus, sest omamiskulud hõlmavad mitmesuguseid otseseid ja varjatud tasusid alates parandusest ja hooldusest, taatlemisest ja akudest ning lõpetades tööriistade korrastamiseks kuluva ajaga. 

Tööriistade tegeliku maksumuse arvutamiseks peate esmalt selgitama välja otsesed ja kaudsed kulud. Ostuhind on sageli vaid jäämäe tipp. 

solutions to manage safety and risk

Ohutuse tagamine

Ehitussektor on varguste suhtes eriti haavatav, sest ehitusplatsil viibib sageli kontrollimata taustaga töötajaid.

Ehitusplatsil toimuvate varguste ohu vähendamiseks peab teil olema ettevõtte kõigist seadmetest ja materjalidest selge ülevaade. See ergutab töötajaid oma tööriistade eest paremini hoolt kandma, nii et neid kaotatakse või varastatakse vähem.

Kõigi esemete registreerimine toob ka tervise- ja ohutuskasu, sest te saate hõlpsalt töötajate koolitus- ning tööriistade kalibreerimis- ja hooldusdokumentidel silma peal hoida ja olla kindel, et teie töötajad kasutavad sertifitseeritud seadmeid ohutult.

digitalised construction site

Digiülemineku toetamine

Tootlikkuse suurendamisel on digitehnoloogia kasutuselevõtt kiireim viis suurima tulu teenimiseks.

On tähtis, et teil oleksid andmed oma ehitusplatside ja projektide kohta: kui palju tööriistu kasutatakse, kus tööriistad ja seadmed parajasti asuvad ning millal töötajate või taatlemisega seotud dokumendid aeguvad. 

See tähendab, et olete paremini kursis ettevõtte nende valdkondadega, kus saate tootlikkust parandada ja raha kokku hoida.  

HOIDKE TOOTLIKKUS KÕRGEL JA KULUD MADALAL

Kõike eeltoodut arvesse võttes võib olla keeruline otsustada, millest alustada. Nende töökoha tootlikkuse parandamise peamiste viiside uurimine võib aga aidata teil tuvastada valdkonnad, mis võiksid anda suure ajasäästu. Hea uudis on see, te ei pea seda üksi tegema.

Meie pühendunud tootlikkuseksperdid aitavad teil otsida võimalusi tööriistapargi optimeerimiseks ja täiustamiseks ning tööriista- ja muu varahalduse digiteerimiseks, et hoida varjatud kulud võimalikult väiksed ja parandada üldist tootlikkust. Aitame teil teha muudatusi, mis hoiavad teie tootlikkuse kõrgel ja kulud madalal.

Koostöö teie meeskonnaga hõlmab alljärgnevat.

1. Hindame ehitusplatsil, sõidukites ja ladudes leiduvate tööriistade arvu.

2. Analüüsime varjatud kulusid, mis on tihtipeale seotud tööriistade regulaarse paranduse, kadumise, varastamise, ülalpidamiskulude ja jõude seismisest tuleneva kahjumiga.

3. Jälgime tööriistade tootlikkust ja võrdleme seda võimalike alternatiividega.

4. Otsime ohtusid, millest te ei pruugi teadlik olla. 

5. Teeme kindlaks tööriistade, materjalide ja sertifikaatide haldamise lihtsamad ettevõttesisesed protsessid. 

6. Aitame määrata sobivat liiki ja hulka tööriistu, mida teil on tõesti vaja, et töö saaks tehtud ja ohutus oleks rangeimate standardite järgi tagatud.

7. Koostame eritellimusel tootlikkuse analüüsi aruande, mis kirjeldab üksikasjalikult, millistes valdkondades saate tootlikkust suurendada ja kulusid kokku hoida.

8. Anname nõu varahalduse ja nõuetele vastavuse tagamise kõige paremate viiside kohta ning selgitame, kuidas saaksite oma tööriistapargist ärieesmärkide täitmiseks võimalikult palju kasu. 

Jaga