BETOONI HILJEM PAIGALDATAVA SARRUSEGA EHITAMINE

Milleks sarrusevardaid kasutatakse?

Post-installed rebar

Hiljem paigaldatavaid sarrusevardaid saab kasutada enamiku ühenduskohtade ehitamiseks, nagu näiteks seintel, paneelidel, taladel, vundamentidel või tugisammastel.

JUURDEEHITISED

See on kõige levinum hiljem paigaldatava sarruse kasutusviis, nt:

 • Seinapikendus
 • Postipikendus
 • Talapikendus
 • Paneelipikendus
 • Rõdu juurdeehitus

UUTE KOMPONENTIDE ÜHENDAMINE OLEMASOLEVATE TARINDITEGA

Need on lihtsalt toestatud või jäigad ühendused:

 • Tala seinaga ühendamiseks
 • Konsooltoe seinaga ühendamiseks
 • Treppide ühendamiseks olemasolevate seintega
 • Seinte omavaheliseks ühendamiseks

OLEMASOLEVATE BETOONTARINDITE TUGEVDAMINE

Oleme töötanud välja ka ainulaadsed põikhõõrdelahendused sillateki kattekihi jaoks ja põikisarruse:

 • Betoonkattekiht
 • Laesarrus
 • Postvundament
 • Sillaplaadi tugevdamine

Jaga