KUIDAS PROJEKTEERIDA HILJEM PAIGALDATAVAT SARRUST

Sarruste projekteerimise keskus

Hilti post installed rebar HIT-RE 500

Kõik meie projekteeritu põhineb eurokoodeks 2-l ja TR023-l.

Ent Hilti on teinud enamat.

Oleme loonud ainulaadseid projekteerimiskontseptsioone, et teha hiljem paigaldatava sarruse ja betooniga ehitamine veelgi ökonoomsemaks. Ja kõik see tugineb ühele lihtsale põhimõttele – meie tipptasemel tooted on nii uuenduslikud, et suudavad kinnitada hiljem paigaldatava sarruse uutmoodi, paremini ja väga vingelt.

HILTI SARRUSTE PROJEKTEERIMISE KONTSEPTSIOONID

Oleme loonud mitu hiljem paigaldatava sarruse lahendust, millega saab jagu tarindibetooni standardite piirangutest.

Lühem ankurdus

 

See on hiljem paigaldatava sarruse kõige levinum kasutusviis, mis hõlmab uute komponentide ühendamist olemasolevate tarinditega.

Tarindibetoonist ehitamise standardite kohaselt on betoneeritavate varraste sidumistugevus piiratud ja seda ka siis, kui peal on paks betoon.

Seega kasutatakse mõnes kohas (nt seinad, kus ankurdussügavus on sageli väike) lühema ankurdamise kompenseerimiseks keevitatud põikitugevdusi või konkse.

Meie uuringud koos partneritega on näidanud, et Hilti ankurdusmassiga ankurdatud varraste sidumistugevus on piisava betoonkatte korral suurem kui betoneeritavatel varrastel.

Hilti HIT-sarruste projekteerimise meetodis kasutatakse ära suuremat sidumistugevust, vähendades ankurduse pikkust piisava betoonikatte korral kuni 70% (võrreldes ehitusstandardites antud arvudega).

Eurokoodeks 2 lahendus

Hilti HIT-sarruste projekteerimise meetod

Jäigad ühendused sirgete varrastega

 

Jäikade ühenduste jaoks (nt paneeli ja seina, talade ja paneeli, talade ja seina ning postide ja vundamendi vahel) on vaja kõverdatud sarrusevardaid.

Oleme leidnud lahenduse.

Uurisime koostöös Müncheni Tehnikaülikooli ja Beiruti Ameerika Ülikooliga, kuidas kasutada jäikadeks ühendusteks sirgeid sarrusevardaid. Meie lahendus põhineb diagonaalsidemetel.

Põikisarrus

 

Põikisarrust kasutatakse peamiselt vanade rajatiste (sh sildade) renoveerimisel ja tugevdamisel.

Hilti leidis uue ja lihtsama põikisarruse lisamise viisi: ankrud sisestatakse ainult betoonpaneeli alumiselt poolelt. Selleks saab kasutada Hilti tõmbeankruid HZA-P, mis kinnitatakse posti poole kaldu puuritud aukudesse Hilti ankurdusmassiga.

See on palju lihtsam kui tavaline hiljem paigaldatav põikisarrus, mille puhul tuleb augud betoonpaneelist läbi puurida ja tegeleda paneeli mõlema poolega. See võib olla keeruline, sest paneeli kate tuleb ära võtta ja enamikul juhtudest ei ole ülemine pool ligipääsetav.

Eurokoodeks 2 lahendus

Hilti projekteerimislahendus

Betoonkattekiht

 

Oleme töötanud välja ka ainulaadsed põikhõõrdelahendused sillaplaadi kattekihi jaoks.

Sageli lisatakse olemasolevale betoonile tugevdamise või paranduse eesmärgil uus betoonikiht. Sellisel juhul on kriitilise tähtsusega sisepingete ülekandmine uue ja vana betooni liitekohas.

Oleme töötanud välja projekteerimismeetodi, millega saavutada sellisel juhul tulemuslik nihkejõudude ülekandumine, võttes arvesse sidusust, hõõrdumist ja liitepinnale paigaldatud põikisarruse nihkekindlust. 

Selle eelised on järgmised:

  • lihtne ja usaldusväärne kasutamine paljudel eri juhtudel
  • tagatud on monoliitse tarindina toimimine
  • põikjõud kantakse kindlalt üle ka siis, kui liitekoht on mõranenud
  • palju eri kasutusvõimalusi
  • ankurdus võib olla lühem

Eurokoodeks 2 lahendus

Hilti projekteerimislahendus

HILTI KEEMILISED ANKRUD HILJEM PAIGALDATAVA SARRUSE JAOKS

Jaga