KUIDAS TULETÕKESTADA PIKI- JA ÄÄREVUUKE

Tuletõkkelahendused liikuvatesse kohtadesse ja hüdroisolatsioonile

Hilti firestop for perimeter joints

Välisseina tuletõkked on ainulaadsed projekteerimispähklid. Nagu kõik ehitiste vuugid on rippfassaadi vuugid pidevas liikumises ja nihkuvad kandetarindite suhtes.

Vuugid võivad kokku puutuda ilmastikuoludega ning sise- ja välistarinditega nii ehitamise ajal kui ka pärast seda.

Seega, kui spetsifitseerida rippfassaadi tuletõkkelahendust, tuleb arvestada liikumise, lekete ja veekindlusega, et ei oleks tulevikus vaja kulukat uuendamist. Kui tuletõkestate paneeli äärt hoone perimeetril, peate valima sellise tuletõkkesüsteemi, mis toimiks ka koos hoone välisvooderdusega.

See võib olla tehtud mitmest komponendist, nagu rippfassaadid, taribetoonpaneelid või külmstantsitud terassõrestik ja vooderdus.

HILTI LAHENDUSED PIKI- JA ÄÄREVUUKIDE JAOKS

Hilti lahendused piki- ja äärevuukide jaoks on järgmised:

  • Hilti hermeetik ja vuugipihus – kõige laialdasemalt kasutatud tuletõkketooted paneeliäärtes
  • Palju erinevaid tuletõkkelahendusi väliskasutuseks
  • Pleme ka esimene tootja, kes pakub projekteerimisvajadustele vastavat patenditud ja katsetatud klaasseinasüsteemi
  • Hilti tuletõkkelahendusi on kiire paigaldada ja kontrollida

Samuti vastavad need kõige rangemate rahvusvaheliste standardite (ASTM ja EN), aga ka ETA ja ULi nõuetele.

KUIDAS SAAME PROJEKTEERIMISE JA SPETSIFIKATSIOONI PUHUL ABIKS OLLA

Projekteerimise ja spetsifikatsiooni puhul saame teid aidata kohapeal, veebis või telefonitsi:

  • Projekteerimistööriistad – kasutage meie laia valikut BIM/CAD-materjale ja lihtsalt kasutatavat tuletõkete projekteerimise tarkvara Hilti Button for Firestop, mis suudab automaatselt tuvastada tuletõket vajavad läbiviigud ja soovitada tuletõkkelahendusi
  • Kohapealne abi – Hilti insenerid saavad aidata teid kohapeal spetsifikatsiooni ja lahendustega
  • Projektide täpsustamine – võtke meiega kas telefonitsi või veebis ühendust, et leida teie projekti jaoks õiged tooted ja dokumentatsioon
  • Tehnilised dokumendid – kasutage meie tehnikaraamatukogu, kust saate kavandamiseelsed dokumendid, andmelehed ja heakskiidudokumendid. Kopeerige joonised ja tekst lihtsalt oma projekti

Jaga