Privaatsuspoliitika

Veebisait www.hilti.ee kuulub Hilti Corporationile, registreeritud aadressil Feldkircherstrasse 100, Schaan, 9494, Liechtenstein. Eestis müüb ettevõtte tooteid Hilti Corporationi tütarettevõtja Hilti Eesti Osaühing, registrikood 10390953, registreeritud aadressil Mustamäe tee 46, 10621 Tallinn (edaspidi – Hilti), mis on ainuvastutav teie andmete kaitsmise eest käesoleva privaatsuspoliitikaga (edaspidi Privaatsuspoliitika) seoses.

Hilti on võtnud endale kohustuseks kaitsta oma klientide privaatsust. Seetõttu oleme sõnastanud oma Privaatsuspoliitika, mis reguleerib klientide isikuandmete kogumist, kasutamist, avaldamist, hankimist ja säilitamist. Käesolevas dokumendis viitab mõiste "meie" vastavas käändes Hiltile.  Mõiste "teie" viitab teile, kes te kasutate seda veebisaiti, olenemata sellest, kas te olete registreeritud kasutaja või mitte.
Palume kulutada mõni minut, et viia end kurssi meie Privaatsuspoliitika põhimõtetega.

Veebisaiti www.hilti.ee kasutades nõustute meiepoolse isikuandmete ja muude teenuste kasutamise käigus teie poolt antud andmete kogumise ja kasutamisega käesoleva Privaatsuspoliitika kohaselt. Kui te käesoleva Privaatsuspoliitikaga ei nõustu, palume veebisaidi www.hilti.ee teenuseid mitte kasutada.

Isikuandmeid töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse seaduse ja muude eraelu puutumatust reguleerivate Eesti õigusaktide kohaselt.

1. Konfidentsiaalsus
Hilti on tuntud oma kvaliteetsete toodete ja teenuste ning kõrgetasemelise klienditeeninduse poolest. Meie eesmärk on olla ohutu ja turvaline partner ka internetis, tagades teie isikuandmete täieliku konfidentsiaalsuse. Klientidelt saadud teavet kasutatakse meie veebisaidi ja ostuprotsessi kasutatavuse parandamiseks. Kliendi andmed on kättesaadavad ainult vajaduse korral ning ainult Hilti töötajatele ja volitatud isikutele.

2. Nõusolek isikuandmete töötlemiseks

Veebisaidi kasutades või sellel registreerudes nõustute te oma isikuandmete töötlemise ja kasutamisega. Kui Privaatsuspoliitikat peaks muudetama, avaldatakse muudatused selles osas tagamaks, et te oleksite alati kursis sellega, kuidas me teie andmeid töötleme ja kasutame.

3. Missuguseid andmeid me töötleme?
Me töötleme järgmisi andmeid:
-isikuandmed – teie e-posti aadress, eesnimi, perekonnanimi, postiaadress, telefoninumber, isikukood, pangakonto andmed, tarne- ja arveaadress;
-veebisaidi kasutamise andmed – need andmed võivad hõlmata saidi külastamise kuupäeva ja kellaaega, teie IP-aadressi, külastatud lehti, ostetud ja vaadatud tooteid, külastatud linke ja muud informatsiooni veebisaidil käitumise ja teie huvide kohta.

4. Andmetöötluse eesmärk

Teie isikuandmed, nt e-posti aadress, eesnimi, perekonnanimi, isikukood, telefoninumber ja kodune aadress, võimaldavad meil teiega ühendust võtta, teie tellimust töödelda, informeerida teid tellimuse staatusest ja tarnida teile tooted.
Lisaks püüame teie isikuandmeid kasutades tagada, et veebisaidil oleks võimalikult mugav tellimusi esitada. Meie eesmärgiks on maksimeerida teabe hulk, mis on teie jaoks huvitav ja asjakohane, ning kõrvaldada tarbetu teave. Selleks võime kasutada kogutud anonüümset andmeliikluse teavet veebitegevuse kohta, et jälgida kasutajate suundumusi ja niimoodi parandada meie teenuseid. Kasutame anonüümseid andmeid veebitegevuste kohta selleks, et paremini aru saada, kuidas inimesed meie teenuseid kasutavad. Seda kogutud informatsiooni saame kasutada ka aruannete koostamiseks, mida saame anda oma turunduspartnerite ja Hilti kontserni ettevõtetele.
Analüüsime oma klientide tegevust veebisaidil, määrates kindlaks kõige populaarsemad osad, et veelgi rohkem optimeerida saidi struktuuri, disaini ja konfiguratsiooni.
Veebisaidil tehtud tähtsate muutuste, eripakkumiste ning uute toodete ja teenuste kohta saadame informatiivseid kommertsteadaandeid teie e-posti aadressile.


5. Andmetöötlus
Kohustume kasutama teie andmeid üksnes oma kohustuste täitmise eesmärgil ilma avalikustamata neid kolmandatele isikutele ilma teie kirjaliku nõusolekuta, välja arvatud kui:
-isikuandmete esitamine on kehtiva õiguse kohaselt lubatud;
-informatsiooni on vaja anda Hilti kontserni kuuluvatele turundusettevõtetele või Hiltile teenuseid pakkuvatele ettevõtetele, tingimusel et nad on sõlminud konfidentsiaalsuslepingu.
Kogutud kliendiandmed aitavad meil aru saada, kuidas kasutajad seda veebisaiti kasutavad. Informatsiooni kasutatakse selle kasutatavuse parandamiseks. Näiteks saame saadud informatsiooni analüüsida, et määrata kindlaks, missugused osad saidil on kõige külastatavamad. Hilti võib anda statistikat klientide, müügimahtude, külastuste kohta ja muid veebisaidi andmeid tootjatele – turul laitmatu reputatsiooniga ettevõtetele. Sellisel viisil kogutud statistika ei sisalda andmeid, mida saab kasutada konkreetsete kasutajate tuvastamiseks. Isikuandmeid, nt eesnimi, perekonnanimi, isikukood ja e-posti aadress, ei kasutata teaduslikel eesmärkidel.
Et saada rohkem informatsiooni andmeliikluse kohta meie saidil, võime reklaami küpsisefailide ja Google Analyticsi küpsiste abil koguda kasutajate demograafilisi andmeid ja andmeid kasutajate huvide kohta.
Allpool on toodud küpsiste kasutamise reeglid, sealhulgas kuidas neid blokeerida. Kui te ei taha, et Google Analytics jätab meelde või kasutab informatsiooni teie kohta, võite selle oma brauseris keelata, klõpsates siin.

6. Isikuandmete kaitse
Kõik isikuandmed on uusima turvatehnoloogiaga kaitstud loata juurdepääsu eest ning muid tehnilisi ja organisatsioonilisi vahendeid kasutatakse isikuandmete kaitsmiseks ja neile loata juurdepääsu vältimiseks.

7. Küpsiste kasutamine
Küpsis salvestatakse kasutaja arvutisse väikese tekstifaili kujul. See võimaldab serveril kasutaja küpsist kontrollides kasutaja tuvastada. Küpsiseid kasutatakse kasutaja isiklike eelistuste salvestamiseks ja saidi mugavama kasutamise tagamiseks konkreetsele kasutajale. Küpsis tuvastab arvuti, mitte üksiku kasutaja.
Näiteks ostu tegemiseks pärast Hilti veebisaidil registreerumist peate oma isiklikule kontole sisse logima, sisestades kasutajanime ja parooli. Kui valite Remember me [Pea mind meeles], võimaldavad küpsised teie arvuti ära tunda ja teil automaatselt oma kontole logida niipea, kui te Hilti veebisaiti külastate. Seega ei pea te oma isiklikule kontole sisenemiseks igal külastusel oma kasutajanime ja parooli sisestama.
Oma brauseri seadustusi muutes saate paigaldatud küpsised blokeerida või kustutada või loa tühistada. Kasutatavast brauserist sõltuvalt klõpsake ühte järgmistest linkidest ja järgige seal toodud juhiseid:
Internet Explorer
Chrome
Firefox
Opera
Safari

Küpsiste blokeerimine või kustutamine deaktiveerib meie veebisaidi mõningad funktsioonid, mis võib piirata saidi kasutamist.
 

8. Juurdepääs oma isikuandmetele
Põhjendatud kirjaliku taotluse esitamisel saate järgmist informatsiooni, tingimusel, et see on kohaldatava õiguse alusel lubatud:
-missuguseid andmeid on kliendi kohta saadud, andmete allikas, õiguslik alus ja andmete muutmise aeg;
-andmetöötluse eesmärk, informatsioon isikuandmete saajate kohta;
-automatiseeritud töötlemissüsteemi poolt kasutatavad töötlusmeetodid, mida rakendatakse automatiseeritud üksikotsuste alusel.

9. Teie andmete ajakohastamine ja muutmine
Hilti veebiteenustega seotud informatsiooni saate muuta osas Account Management [Kontohaldus]. Sellele juurde pääsemiseks peate esilehel oma kontosse logima. Palume võtta meiega ühendust, kui teil on küsimusi või te vajate abi oma konto seadistuste muutmisel.

10. Kommertsteadaannete saamine ja nende saamise tühistamine
Registreeritud kasutajana võite aeg-ajalt saada Hiltilt kommertsteadaandeid tähtsate muudatuste kohta veebisaidil, uute teenuste ja funktsioonide, eripakkumiste ja reklaamikampaaniate kohta. Kui te ei soovi enam Hiltilt kommertsteadaandeid saada, võite edasistest teadaannetest loobumiseks igal ajal klõpsata saadud teates lingil Unsubscribe [Tühista] või võtta meiega ühendust.

11. Isikliku konto kustutamine
Kui te ei kavatse enam Hilti teenuseid kasutada, võtke meiega ühendust ja paluge oma isiklik konto kustutada.

12. Muud sätted ja kontaktandmed
Kasutame veebisaidilt kogutud informatsiooni selleks, et oluliselt lihtsustada Hilti toodete otsimis- ja tellimisprotsessi. Teie andmed on vajadusel kättesaadavad üksnes Hilti töötajatele või volitatud isikutele. Me ei müü, avalda ega edasta oma klientide isikuandmeid kellelegi peale Hilti töötajate või volitatud isikute, arvestades Privaatsuspoliitikas toodud erandeid. Kui te ei soovi saada Hiltilt teateid, saate teadete saamise tühistada, klõpsates meilisõnumis tühistamislinki unsubscribe.
Meil on hea meel saada teilt tagasisidet 'Hilti ja teie kogemuse kohta meie veebisaidil. Palume võtta meiega ühendust kõikides Privaatsuspoliitika või andmetöötlusega seotud küsimustes või kui te tahate oma andmeid muuta, oma isiklikku kontot kustutada, kommertsteadete saamise tühistada ja ka kui teil on küsimusi seoses konfidentsiaalsuse või isikuandmete kaitsega.


Me oleme paigaldanud küpsiseid Teie arvutisse, mis muudab veebilehe kasutamist paremaks. Te võite muuta veebilehe küpsistega seotud seadeid igal ajal. Vastasel juhul eeldame, et nõustute küpsisefailide kasutamisega.