HILTI MÕÕTERIISTADE KALIBREERIMINE JA REGULEERIMINE

Teie tööriistade täpsus ja usaldusväärsus

Калибровка лазерного измерителя

Pakume oma teenuseid järgmiste mõõteriistade kalibreerimiseks: 

  • lasermõõturid;
  • lasernivelliirid;
  • joon- ja punktlaserid;
  • betooniskannerid;
  • tahhümeetrid.

Meie mõõteriistad on kavandatud väga hea mõõtetäpsuse saavutamiseks. Kuid ebasoodsad tingimused, näiteks mittenõuetekohane hoidmine, temperatuurikõikumised ja sobimatu kasutamine võivad täpsust vähendada. Peale selle väheneb täpsus ka igapäevase ehitusplatsi tingimustes toimuva tavakasutuse käigus.

Seepärast soovitame mõõteriistu korrapäraselt kalibreerida – vähemalt kord aastas.

Teatud juhtudel võib olla vaja mõõteriistu sagedamini kalibreerida – see on määratud teie ettevõtte kvaliteedikontrolli kavas.

Lisateavet vaadake mõõteriista kasutusjuhendist.

ISO 9001-vastavus

Meie lahendused on arendatud ISO 9001 kvaliteedijuhtimissüsteemi alusel.

Pakume kolmeastmelist teenust:

Täpsuse kontrollimine

Võrdleme teie mõõteriista täpsust selles kasutusjuhendis esitatud tehnilistes andmetes määratud täpsusega.

Reguleerimine, puhastamine ja hooldamine

Kui mõõteriista täpsus on ettenähtust väiksem, reguleerime laserloodi või detektorit selle ettenähtud täpsuse töövõime tagamiseks.

Peale selle puhastame mõõteriista ning kontrollime enne tagastamist selle töövõimet.

Dokumenteerimine

Mõõteriista tagastamisel anname kaasa kirjaliku aruande vastuvõtmise ja väljastamise katsemõõtmiste tulemustega ning hooldustõendi, mis tõendab mõõteriista vastavust tootja ettenähtud parameetritele.

STANDARDILE ISO 17025 VASTAVUSE PUUDUMINE

Meie kontrolliprotseduur ei ole akrediteeritud standardi ISO 17025 või mõne muu kalibreerimislaborite kohase normi järgi.

Uurige oma ettevõtte kvaliteedikontrollikavast, kas on nõutav kalibreerimine standardi ISO 17025 kohaselt.

Küsimuste tekkimisel võtke ühendust Hilti lähima esindusega.

KALIBREERIMINE JA HÄÄLESTAMINE KÜSIMUSED JA VASTUSED

Miks on vaja mõõteriistu kalibreerida?

Meie mõõteriistad on kavandatud väga hea mõõtetäpsuse saavutamiseks, kuid see võib välismõjurite tõttu, näiteks temperatuuri ja õhurõhu kõikumised, mittenõuetekohane hoidmine ja rasked ehitusplatsi tingimused, väheneda.

Kui sageli on vaja Hilti mõõteriistu kalibreerida?

Soovitame mõõteriistu kalibreerida korrapäraselt, vähemalt kord aastas. Peale selle soovitame uurida teie ettevõtte kvaliteedikontrollikavast sellekohaseid ettevõttesiseseid nõudeid.

Soovitame ka mõõteriistu korrapäraselt ehitusobjektidel katsetada, eelkõige enne mõõtmistega seotud tähtsate ülesannete täitmist ning ka mõõteriista rasketes tingimustes kasutamise järel. Palume enne mõõteriistade kasutamist kasutusjuhendeid lugeda.

Milliseid kalibreerimissertifikaate Hilti omab?

Meie ettevõttel on standardile ISO 9001 vastavuse sertifikaat, kuid meil ei ole standardile ISO 17025 vastavuse sertifikaati.

Vajaliku kalibreerimistaseme kindlaksmääramiseks uurige oma ettevõtte kvaliteedikontrollikava.

Kuhu peab mõõteriistade kalibreerimiseks pöörduma?

Helistage Hilti klienditeenindusse telefonil: + +372 6 260 080

Jaga