MIKS ON TULEKAITSE HOTELLIDES OLULINE

Et tagada külaliste ohutus ja kaitsta teie vara passiivse tuletõkkelahendusega

Meie tuletõkkesüsteemid aitavad ära hoida leegi, suitsu ja mürkide levimise hotellitubade, koridoride ja hoonete vahel.

Kõik parimad hotelid töötavad selle kallal, et nende külastajad saakisd unikaalse kogemuse osaliseks. Külalised peavad end tundma ohutult ning nautima samu mugavusi nagu kodus. Kuna klientide ootused antud valdkonnas on aja jooksul tõusnud, peavad ajaga kaasas käima ka hotelli teenused ja hooned. Hotelliköögid, mis töötavad 24/7 ning lisandunud vooluallikad katmaks külastajate energiavajadust muudavad kogu kompleksi enneolematult tuleohtlikuks.

ROHKEM RISKE KUI ARVATA OSKATE

Please enter alternative text here (optional)

Üha suurenev tööde keerukus ning ehitustööd renoveerimise käigus ja suur inimeste arv tõstavad tulekahjude riski. Pärast tulekahju algust võib suits levida kiiresti läbi seina- ja põrandaavade, ohustades inimeste tervist ning vara. Isegi näiliselt ebaolulised avad - nagu põrandaplaadi ja fassaadi vaheline õõnsus või väikesed torude avad - võivad oluliselt hõlbustada suitsu levikut, seda hoolimata hoone tuletsoonidest.

Suitsukonid, defektsed nutitelefonid või probleemid jahutussüsteemiga: need on ainult mõned potensiaalsed tulekahju algallikad. Avad torude, kaablite ja kanalite vahel soodustavad suitsu ja mürkide kiiret levikut hoones.

KUULUTAME SÕJA TULELE

Aktiivne tuletõke nagu tulekahjuandurid ja sprinklerid ei ole piisav, tagamaks hotelli külastajate täielikku ohutust. Täiendavad passiivsed meetmed nagu: usaldusväärne tuletõkkesüsteem omab ohutuse tagamisel võtmetähtsust. Selliselt kaitsete külastajaid ja vara tule ning suitsu eest, tagades hotelli vastavuse tuletõkke nõuetele.

Passiivsed tuletõkke süsteemid on projekteeritud tõkestamaks leekide, suitsu ja mürgiste ainete levikut. Antud süsteemid tagavad lisaaja evakuatsiooni olukorras, vähendades füüsilisi kahjustusi ja tõrkeid evakuatsioonil. Lisaks aitavad usaldusväärsed lahendused vältida negatiivset mõju teie hotelli mainele.

ALATI ÕIGE TULEKAITSE LAHENDUS

Hilti pakub passiivse tuletõkke juhtivaid lahendusi koos laia tootevalikuga, nii uusehitustele, renoveerimis- või hooldusprojektidele. Pakume lahendusi igas suuruses projektidele:

  • Elektriinstallatsioon teeninduspiirkonnas või numbritoas
  • Jahutus- ja küttesüsteemid
  • Sooja ja külma veevarustus
  • Reovee kõrvaldamise süsteemid
  • Sprinklersüsteemid

ja enamgi veel

Meie tooted kaitsevad tule ja suitsu eest kuid on võimelised ka enamaks. Projekteeritud ja rahvusvaheliselt testitud parandamaks hoonete akustikat ja liikuvust, kaitsmaks hooneid hallituse eest ning muutes need jätkusuutlikumaks.

Klienditeenindus

Tuletõke ja tulekaitse

Jaga