Image alt text (optional)

KOOS OLEME KESTLIKUMAD

Leiame lahendusi, et rajada parem tulevik

Meil on ühine eesmärk: tegutseda kestlikumalt. Me soovime luua maailma, kus ehitustööstus ei avaldaks nii suurt mõju – maailma, mis on kõikide jaoks ohutum ja tervislikum ning mis saab kasu positiivsest panusest ühiskonda.

Me saame aidata olla ehitustööstusel kestlikum, tagades ühtlasi selle pikaajalise edu, juhindudes äristrateegiatest, mis väärtustavad meie keskkonna tervist, inimesi ja ühiskonda, samuti majanduslikest teguritest.

Image alt text (optional)

HILTI GROUP LIITUB TEADUSPÕHISTE EESMÄRKIDE ALGATUSEGA

Schaan (FL), 12. jaanuar 2023

Hilti Group liitub teaduspõhiste eesmärkide algatusega ja investeerib sadu miljoneid, et edendada jätkusuutlikkust algusest lõpuni.

Hilti Group liitub Pariisi kliimakokkuleppe kohase teaduspõhiste eesmärkide algatusega. Hilti suurendab oma panust kasvuhoonegaaside heitkoguse vähendamisse kogu väärtusahela ulatuses, kuna see on ka ettevõtte strateegia üks põhielemente. 

Hilti saavutab CO2-neutraalsuse oma tegevuses 2023. aastal

„Lisaks meie eesmärgile saada 2023. aastaks CO2-neutraalseks tegeleme ka teiste heitkogustega väljaspool oma tegevust, et saavutada heiteneutraalsus. Pühendudes teaduspõhiste eesmärkide algatusele, vähendame heitkoguseid kogu väärtusahelas. See toetab meie klientide jätkusuutlikkuse algatusi ja võimaldab meil kaasa aidata tööstuse hädavajalikule ümberkujundamisele,“ kommenteeris Hilti Groupi tegevjuht Jahangir Doongaji.

TERVIKLIK STRATEEGIA KOLM ÜHTMOODI TÄHTSAT SAMMAST

Keskkond

Me saame oma keskkonnamõju vähendada. Me töötame selle nimel, et saada 2023. aastaks süsinikuneutraalseks ja ringmajanduse valdkonnas tööstusharu liidriks, et saaksime ressursse vastutustundlikumalt kasutada.

Inimesed

Ohutum ja tervislikum tööstusharu toob kõigile kasu. Me hoolime oma töötajate heaolust ja aitame teil leida lahendusi, mis seavad teie hoonetes ja ehitusplatsidel tervise ja ohutuse esikohale. 

Ühiskond

Pühendudes parema ühiskonna loomisele ja ehitustööstuses rangete eetikastandardite järgimisele, saame teha positiivseid muudatusi oma elu-, töökohas ja ka kaugemal.

Image alt text (optional)

KESKKONNA HEAKS

Vähendame oma ökoloogilist jalajälge ressursimahukas tööstusharus

Me oleme võtnud nõuks saada 2023. aastaks süsinikuneutraalseks. Kuidas? 2020. aastal läksime kogu maailmas oma hoonetes, sh tootmistehastes, üle 100% roheenergiale ning me teeme tööd selle nimel, et vahetada oma praegune sõidukipark hübriid- või täiselektriliste autode vastu.

Uuendusi tehes peame kogu oma tööriistade ja toodete väärtusahela piires silmas ka ringmajanduse põhimõtet.

Vähendamine

Meie tööriistapargi haldamise mudel aitab meil suurendada kontrolli oma toodete olelustsükli üle. Me vähendame jäätmeid tööriistapargi optimeerimise teel ja tagame, et teil on alati just nii palju seadmeid, kui vaja.

Korduskasutamine

Kui te tagastate meie tööriistad, annetame need tavakasutuseks humanitaar- või hariduslikel eesmärkidel või ehitame need ümber ja kasutame nende osi uute varuosade asemel parandustöödeks. 

Ringlussevõtt

Tööriistad, mida ei saa taaskasutada, töötatakse ümber meie üleilmses auditeeritud partnerite võrgustikus. Meie eesmärk on suurendada ringlussevõetava materjali hulka, sh tootmisprotsesside käigus, et vältida jäätmete ladustamist prügilatesse.

Image alt text (optional)

MEIE INIMESTE HEAKS

Seame kõikjal esikohale kõikide tervise ja ohutuse

Me oleme pühendunud töötajate tervise ja ohutuse tagamisele. Soovime aidata teil sama teha.

Me mitte ei paku ainult tooteid ja teenuseid, mis keskenduvad ehitusplatsi ja hoonete ohutusele, vaid aitame ka parandada ohutusstandardeid, tehes koostööd teadus- ja tunnustusasutustega. Me väldime võimaluse korral potentsiaalselt ohtlike ainete kasutamist tulemuslikkust ohverdamata ning meie tööriistadega seotud uuendused aitavad kaitsta meie meeskondi kurnatuse ja vigastuste eest.

Image alt text (optional)

ÜHISKONNA HEAKS

Läheme ärist kaugemale, et leida kestlikke lahendusi

Me mõistame, et meie elu- ja töökohas esineb ühiskondlikke probleeme. Sellepärast kaasame oma töötajad panuste tegemisse, mis lähevad ärist kaugemale.

Arenguriikides ja arenevatel turgudel on Hilti sihtasutus pühendunud inimeste jõustamisele iseseisva ja enesemääratud elu elamisel. Meie eesmärk on avaldada ühiskonnale ulatuslikku mõju. Hiltis töötades annate oma panuse parema maailma rajamisse: Me suuname 2% oma kasumist sihtasutusse.

Jaga