Hilti Juhatus and Juhatuse liikmed

Juhatus

Dr. Christoph Loos

Dr. Christoph Loos

TEGEVJUHT

Christoph Loos (sündinud 1968) võttis tegevjuhi kohustused vastu jaanuaris 2014. Tegevjuhatuse liige on ta olnud aastast 2007. Oma ametiaja esimesel neljal aastal kuulusid tema vastutusalasse rahandusosakond, personaliosakond, IT-osakond ja arendusosakond. 2011. aastal võttis ta üle uute turgude ning globaalse energia ja tööstuse valdkonna. Pärast 2001. a Hiltiga liitumist juhtis ta esmalt arendustiimi ning seejärel lõi strateegilise juhtimise üksuse. 2003. aasta lõpus kolis ta Saksamaale, esmalt kui piirkonna müügijuht ning seejärel, alates 2005. a, kui Hilti Saksamaa haru üldjuht.

Matthias Gillner

Matthias Gillner

KONTSERNI AMETID NING ENERGIA JA TÖÖSTUSE VALDKOND

Matthias Gillner (sündinud 1967) on olnud tegevjuhatuse liige alates aprillist 2011. Ta vastutab personaliosakonna, IT-osakonna, arendusosakonna ning globaalse energia- ja tööstusvaldkonna eest. Pärast elektritööriistade osakonna juhtimist on ta 2014.–2017. a juhtinud uute turgude ning energia- ja tööstusvaldkonna tööd. Oma karjääri Hiltis alustas ta 2000. aastal arendusosakonna juhina. 2001. a keskel nimetati ta kontserni personaliosakonna juhiks ning seejärel siirdus ta juhtima mõõtesüsteemide äriüksust. Alates 2006. a kuni 2013. a lõpuni oli Matthias Gillner elektritööriistade ja -tarvikute ärivaldkonna juht. 

Jahangir (Jan) Doongaji

Jahangir (Jan) Doongaji

ELEKTRITÖÖRIISTAD JA UURIMISOSAKOND

Jahangir (Jan) Doongaji (sündinud 1967) on tegevjuhatuse liige olnud aastast 2014. Tema vastutusala on elektritööriistade ja -tarvikute üksus, uurimis- ja tehnoloogiaosakond ning asjade interneti (värkvõrgu) valdkond.Jan alustas oma karjääri Hiltis 2000. aastal, juhtides esmalt Šveitsi turundusüksuse klienditeenindust. 2002. a liikus ta kontserni juhatusse Schaanis, kus ta on sestpeale pidanud mitmetes äriüksustes erinevaid ameteid. Viimati juhtis Jan elektritööriistade ja -tarvikute üksust.

Avraham (Avi) Kahn

Avraham (Avi) Kahn

AASIA JA AMEERIKA TURUD

Avraham (Avi) Kahn (sündinud 1977) on juhatuse liige alates 2020. aasta jaanuarist ning vastutab Aasia ja Ameerika turgude eest. Oma Hilti karjääri alustas ta müügi alal 2004. Aastal USA-s. Pärast erinevatel juhtivatel ametikohtadel ülendati ta 2011. aastal Hilti Kanada peadirektoriks. 2017. aastal võttis ta üle kogu Põhja-Ameerika piirkonna vastutuse.

Dr. Stefan Nöken

Dr. Stefan Nöken

KINNITUSTEHNOLOOGIA JA LOGISTIKA

Stefan Nöken (sündinud 1965) on olnud tegevjuhatuse liige alates 2007. a algusest. Ta vastutab kinnitus- ja kaitsetehnoloogia, rakendustarkvara ning logistika eest. Oma karjääri Hiltis alustas ta 2000. aastal kontserni masinaehituse juhina. 2004. a võttis ta üle Hilti kogu maailma tehaste tarneahela, hangete ja globaalse logistika juhi ülesanded.

Joaquim Sardà Solsona

Joaquim Sardà

EUROOPA JA LÄHIS-IDA TURUD, STRATEEGILINE TURUNDUS

Joaquim Sardà Solsona (sündinud 1974) on juhatuse liige alates 2020. Aasta jaanuarist. Ta vastutab Euroopa ja Lähis-Ida turgude ning strateegilise turunduse üksuse eest. Hilti karjääri alustas ta 2005. aastal peakontoris ettevõtte arenduse alal. Hiljem töötas ta mitmes juhtkonnas müügi alal Itaalias ja Saksamaal. 2012. aastal asus ta Itaalia ja Lõuna-Euroopa turukorralduse peadirektori kohale.

Juhatuse liikmed

Michael Hilti

Michael Hilti

Juhatuse auesimees

Schaan, Liechtenstein

Michael Hilti (sündinud 1946, valiti auesimeheks 2018. a, iga-aastasel üldkoosolekul), ettevõtte asutaja Martin Hilti poeg, valiti juhatuse liikmeks 1990. aastal. Pärast ärijuhtimise õpinguid St. Galleni ülikoolis töötas ta Londonis, Chase Manhattani pangas, enne kui tuli 1975. a Hilti turunduse asejuhiks. Aasta hiljem nimetati ta ettevõtte juhatusse; ta töötas asetegevjuhina ning alates 1978. aastast juhtis ettevõtte puurimis- ja lammutusüksust. 1990. aastal sai ta tegevjuhiks ning oli sellel ametikohal aastani 1993. 1994–2006 oli ta juhatuse esimees. Praegu on Michael Hiltil järgmised ametid: Hilti grupi juhatuse auesimees, perefondi Martin Hilti Family Trust haldur, Hilti Foundationi juhatuse liige ning kunstifondi Hilti Art Foundation esimees. Ta on pidanud mitmeid juhtivaid ameteid, sealhulgas nimetas Liechtensteini prints Hans-Adam II von und zu Liechtenstein ta oma kaubandusnõunikuks, samuti sai Michael Hilti St. Galleni ülikooli ausenaatori tiitli. 

Heinrich Fischer

Heinrich Fischer

Direktorite nõukogu esimees

Rüschlikon, Šveits

Heinrich Fischer (sündinud 1950; ametikohale valitud kuni 2022. a üldkoosolekuni) on juhatuse esimees. Juhatuse liige on ta olnud aastast 2007. Fischer lõpetas Zürichis asuva Šveitsi riikliku tehnikainstituudi 1973 elektriinseneri ja tehnilise füüsika alal. Seejärel õppis ta Zürichi ülikoolis ärijuhtimist, jätkates tööd omandatud erialal, ning sai 1976. a magistrikraadi. 1977. aastal oli ta mitmel kõrgema astme juhi kohal firmas Oerlikon Bührle Holding, aastatel 1980–1989 firmas Balzars AG ning seejärel uuesti Oerlikon Holdingus (1990–1995). 1996.–2007. aastani oli ta Arbonis paikneva firma Sauer AG tegevjuht. Heinrich Fischer on Tecan AG ja Sensirion AG juhatuse liige.

Prof. Dr. Pius Baschera

Prof. Dr. Pius Baschera

Zürich, Šveits

Pius Baschera (sündinud 1950; ametikohale tagasi valitud kuni 2022. a üldkoosolekuni) liitus juhatusega 2006. aastal. Juhatuse esimehena teenis ta 2017. a aprillini, mil loovutas selle koha Heinrich Fischerile.Baschera õppis Zürichis, Šveitsi riiklikus tehnikainstituudis masinaehitust ja ärijuhtimist ning sai sealt ka doktorikraadi. 1979. aastal tuli ta Hiltisse tootmisvaldkonna sisekontrolli osakonna juhiks. Enne juhatuse esimeheks nimetamist oli ta 13 aastat tegevjuht. 2017. a aprillist on ta olnud Martin Hilti perefondi esimees. Ta kuulub Hergiswilis asuva Schindler Groupi juhatusse ning Vorwerk & CO (Wuppertal), Ardex GmbH (Witten) ja ETH Zürichi Fondi nõukokku.

Daniel Daeniker

Daniel Daeniker

Zürich, Šveits

Daniel Daeniker (sündinud 1963, juhatusse valitud kuni 2021. a üldkoosolekuni) ühines juhatusega aastal 2018. Daniel Daeniker on Zürichis paikneva äriõigusfirma Homburger AG juhtimisõigusega osanik. Samuti on tal juhatuse volitus Šveitsi firmas Dormakaba Holding AG, kuulub Prantsuse firma Rotschild & Co SCA nõukokku ning on Zürichi ülikooli lektor.

Kim Fausing

Kim Fausing

Sonderborg, Taani

Kim Fausing (sündinud 1964, uuesti valitud kuni 2022. a üldkoosolekuni) valiti juhatusse aastal 2010. Ta sai masinaehituse kraadi Taani Aarhusi tehnikaülikoolist 1987. a ning 1996. a ärijuhtimise magistrikraadi Londoni Henley ärikoolist. Karjääritee tõi ta 1990. aastal Hilti kontserni, kus ta pidas kuni aastani 2007 erinevaid juhtivaid ameteid nii Euroopas kui ka Aasias. Pärast liitumist Taani Danfossi kontserniga nimetati ta 2008. aasta jaanuaris selle operatiivjuhiks ja täitevkomitee liikmeks. Alates 2017. aastast on ta olnud president ja tegevjuht. Samuti on ta SMA A/G (Kassel, Saksamaa) president ning Velux Groupi asepresident (Kopenhaagen, Taani).

Carla De Geyseleer

Carla De Geyseleer

Erembodegem, Belgia

Carla De Geyseleer (valitud ametisse kuni aastani 2022. iga-aastase üldkoosoleku raames) liitus juhatusega 2019. aastal. Eelnevalt, aastatel 2014-2019. veebruar, täitis Carla De Geyseleer finantsjuhi kohuseid börsiettevõttes SGS (Genf, Šveits), mis tegeleb kaupade inspekteerimisega. Finantsjuhi kohuseid on ta täitnud ka ettevõtetes Vodafone Libertel B.V ja DHL Express Benelux (Holland). Antud positsioonidele eelnesid DHL-is mitmed erinevad finants- ja ettevõtlusarengu rollid piirkondlikul ja ülemaailmsel tasandil. Ärijuhtimise magistrikraadi on Carla De Geyseleer omandanud Lausannis (Šveits), Juhtimise Arendamise Instituudis.

Marco Meyrat

Please enter alternative text here (optional)

Chur, Šveits

Marco Meyrat (sündinud 1963, valitud kuni 2023. aasta üldkoosolekuni) liitus direktorite nõukoguga aastal 2020. Alates 1. jaanuarist 2020 on ta olnud Hilti Sihtasutuse juhatuse esimees. Aastatel 2005-2019 oli ta Hilti Grupi juhatuse liige. Marco Meyrat alustas oma karjääri Hiltis 1989. aastal Liechtensteini peakorteris otsesekinnituste üksuse tootejuhina. Hilti karjääri jooksul on ta olnud olulistel ametikohtadel nii Šveitsi kui ka Saksamaa turundusorganisatsioonide tegevjuht. 2005. aastal liitus ta ettevõtte juhatusega ning vastutas kogu maailma müügi ja turunduse eest. Alates 2017. aastast vastutas ta Põhja-Ameerika regiooni ja arenevate turgude eest. Marco Meyrat on ka Witteni (Saksamaa) Ardex GmbH nõuandekogu liige; Glattbrugg (Šveits) OLMeRO AG direktorite nõukogu aseesimees; ja Zugis (Šveits) asuva Venture Incubator AG direktorite nõukogu aseesimees.

Barbara Milian Thoralfsson

Barbara Milian Thoralfsson

Oslo, Norra

Barbara Milian Thoralfsson (sündinud 1959, tagasi valitud kuni 2020. a üldkoosolekuni) valiti juhatusse 2014. a septembris. Tal on Põhja-Carolina Duke'i ülikooli bakalaureusekraad psühholoogias ning New Yorgi Columbia ülikooli ärijuhtimise magistrikraad turunduse ja rahanduse alal. Barbara Milian Thoralfsson on olnud tegevjuhi kohal telekommunikatsiooni ja tarbekaupade sektoris ning tal on pikaajaline kogemus mittetegevjuhina nii avalikus kui ka eraomanduses olevates ülemaailmsetes ettevõtetes. Alates 2006. aastast on ta olnud tööstusvaldkonna ettevõtja (Fleming Industrier AS, Oslo) ning alates 2007 on ta olnud EQT Partners AS (Oslo) tööstusnõunik. Ta on ColArt International Holdings Ltd (London) juhatuse esinaine ning SCA AB (Stockholm) kontrollkomisjoni juhatuse liige ja esimees. Samuti on tal koht G4S Plc (London) juhatuses.

Jaga