Lisatud ostukorvi
Lisatud ostukorvi
Mine ostukorvi

Hilti Tegevjuhatus

DR CHRISTOPH LOOS

Dr. Christoph Loos

TEGEVJUHT

Christoph Loos (sündinud 1968) võttis tegevjuhi kohustused vastu jaanuaris 2014. Tegevjuhatuse liige on ta olnud aastast 2007. Oma ametiaja esimesel neljal aastal kuulusid tema vastutusalasse rahandusosakond, personaliosakond, IT-osakond ja arendusosakond. 2011. aastal võttis ta üle uute turgude ning globaalse energia ja tööstuse valdkonna. Pärast 2001. a Hiltiga liitumist juhtis ta esmalt arendustiimi ning seejärel lõi strateegilise juhtimise üksuse. 2003. aasta lõpus kolis ta Saksamaale, esmalt kui piirkonna müügijuht ning seejärel, alates 2005. a, kui Hilti Saksamaa haru üldjuht.

JÖRG KAMPMEYER

Jörg Kampmeyer

FINANTSJUHT, EUROOPA TURUD, DIGIÄRI

Jörg Kampmeyer (sündinud 1968) on olnud finantsjuht ja tegevjuhatuse liige aastast 2011, algselt olid tema vastutusel rahandusosakond, arendusosakond, personaliosakond ja IT-osakond. Alates 2017. a juhib ta lisaks finantsosakonnale ja Euroopa turgude osakonda, samuti kontserni digiäri ja strateegilist turundust. Kampmeyer alustas oma karjääri Hiltis 2002. aastal arendusosakonna juhina ning seejärel sai temast strateegilise turunduse juht. 2006. aastal kolis ta Saksamaale, kus võttis üle Hilti Saksamaa haru üldjuhi kohused ning 2010. aastal lisaks veel Kesk-Euroopa turunduspiirkonna juhi kohused. 

JAHANGIR (JAN) DOONGAJI

Jahangir (Jan) Doongaji

ELEKTRITÖÖRIISTAD JA UURIMISOSAKOND

Jahangir (Jan) Doongaji (sündinud 1967) on tegevjuhatuse liige olnud aastast 2014. Tema vastutusala on elektritööriistade ja -tarvikute üksus, uurimis- ja tehnoloogiaosakond ning asjade interneti (värkvõrgu) valdkond.Jan alustas oma karjääri Hiltis 2000. aastal, juhtides esmalt Šveitsi turundusüksuse klienditeenindust. 2002. a liikus ta kontserni juhatusse Schaanis, kus ta on sestpeale pidanud mitmetes äriüksustes erinevaid ameteid. Viimati juhtis Jan elektritööriistade ja -tarvikute üksust.

MATTHIAS GILLNER

Matthias Gillner

KONTSERNI AMETID NING ENERGIA JA TÖÖSTUSE VALDKOND

Matthias Gillner (sündinud 1967) on olnud tegevjuhatuse liige alates aprillist 2011. Ta vastutab personaliosakonna, IT-osakonna, arendusosakonna ning globaalse energia- ja tööstusvaldkonna eest. Pärast elektritööriistade osakonna juhtimist on ta 2014.–2017. a juhtinud uute turgude ning energia- ja tööstusvaldkonna tööd. Oma karjääri Hiltis alustas ta 2000. aastal arendusosakonna juhina. 2001. a keskel nimetati ta kontserni personaliosakonna juhiks ning seejärel siirdus ta juhtima mõõtesüsteemide äriüksust. Alates 2006. a kuni 2013. a lõpuni oli Matthias Gillner elektritööriistade ja -tarvikute ärivaldkonna juht. 

MARCO MEYRAT

Marco Meyrat

PÕHJA-AMEERIKA TURUD NING UUED TURUD

Marco Meyrat (sündinud 1963) on olnud tegevjuhatuse liige alates 2005. a algusest. Ta vastutab Põhja-Ameerika turupiirkonna eest ning lisaks Lähis-Ida, Türgi ja Aafrika (META), Aasia, Ladina-Ameerika ja Ida-Euroopa uute turgude eest. Oma karjääri Hiltis alustas ta 1989. aastal kontserni peakontoris Schaanis tootejuhina. Pärast mitmeid ameteid Hilti Prantsuse ja Saksamaa harudes nimetati ta 1999. a Hilti Šveitsi haru üldjuhiks ning seejärel, 2002. a Hilti Saksamaa üldjuhiks. 

DR. STEFAN NÖKEN

Dr. Stefan Nöken

KINNITUSTEHNOLOOGIA JA LOGISTIKA

Stefan Nöken (sündinud 1965) on olnud tegevjuhatuse liige alates 2007. a algusest. Ta vastutab kinnitus- ja kaitsetehnoloogia, rakendustarkvara ning logistika eest. Oma karjääri Hiltis alustas ta 2000. aastal kontserni masinaehituse juhina. 2004. a võttis ta üle Hilti kogu maailma tehaste tarneahela, hangete ja globaalse logistika juhi ülesanded.

Jaga

Võta meiega ühendust
Võta meiega ühendust