Hilti on olnud tunnistajaks kiirele müügi ja kasumlikkuse kasvule

Schaan (FL), märts 16, 2018 - Hilti Grupp on ületanud 2017. majandusaasta eesmärgid. Kogu müük kasvas 10,8% , ületades esimest korda 5 miljardi CHF piiri. Märkimisväärse tõusu tegid ka äri- (+15%) ja puhaskasum (10%).

"2017. aasta oli meie jaoks väga edukas. Kasutasime edukalt ära üldist turu kasvu ja minevikus tehtud investeeringuid innovatsiooni ning müügimeeskonda. Seega oleme täitnud oma äristrateegia Champion 2020 eesmärgi," lausus tegevdirektor Christoph Loos.

Hilti suutis kasvatada müüki kõikides regioonides. Euroopas 9,7 protsenti ning 8,5 protsenti Põhja-Ameerikas. Vaatamata osalisele majanduslikule ebastabiilsusele, tõusis müük (+9,7%) ka Ladina-Ameerikas. Samal ajal jäi aga Aasia/Vaikse ookeani piirkonna müügi kasv oodatust väiksemaks, +5,3 protsenti. Võrdluseks, Ida-Euroopa/Lähis-Ida/Aafrika regioon (+17,4%), Venemaa turu kasvamine oli väga dünaamiline. Norra Oglaend System Gruppi ülevõtmine panustas 2017. a viimasel neljal kuul Hilti Grupi kasvu 38 miljonit CHF (0,8 protsendipunkti).Ühtekokku 5,1 miljardit CHF tähendas 10,8 protsenidlist müügi kasvu. Müügitulu kohalikes valuutades kasvas 9,6 protsenti.

Viimaste aastate investeerimistegevust jätkati ka 2017. aastal. Müügimeeskonna arendamise kõrval olid olulisteks punktideks ka uute toodete, tarkvara ja digitaalsete lahenduste arendamine. Töötajate arv kasvas 9 protsenti, 26,881 töötajani. Teadus- ja arendustegevusse panustati 331 miljonit CHF, mis on 11% enam kui eelneval aastal.

Ärikasum kasvas 692 CHF-ni (+15%) ja puhaskasum 530 CHF-ni (+10%). Kasumimarginaal (13,5%) ja investeeritud kapitali tootlus (21,3%) saavutasid samuti rekordilise kasvu. Vaba rahavoog (enne tütarettevõtete liitumisi ja müüke) püsis kõrgel tasemel 325 miljonit CHF.

"Meie kasumlikkus on väga hea, mistõttu jätkame investeeringuid, pidades silmas tulevikku. Oluline küsimus on endiselt ehitusprotsesside digitaliseeerimine - tahame antud teemade kujundamisel aktiivselt kaasa rääkida ka tulevikus. Oleme juba praegu aidanud meie klientidel tõsta produktiivsust, kasutades selleks meie digitaalseid lahendusi," selgitab Christop Loos.

Senikaua, kuni ei esine geopoliitilisi probleeme, peaks 2018. aasta tulema stabiilse ja samaväärse kasvuga. Hea finantsolukorra taustal jätkab Hilti oma strateegiliste eesmärkide täitmist, tõstes investeeringuid innovatsiooni ja müügi valdkonnas.

2017. aasta ettevõtte aruanne ja 2017. aasta finantsaruanne on kättesaadavad Internetis. 

Kontaktid

Jaga